Priser och villkor för musiklicenser

Här kan du läsa Stims priser och villkor för musikanvändning inom olika typer av verksamheter och användningsområden. 

En kommande förändring gällande minimipris för evenemang som innehåller musik kommer snart implementeras. Stims minimipris har visat sig på flera områden ligga mycket lågt i en nordisk jämförelse. Minimipriset har dessutom legat på samma nivå i ett decennium. För att Stims anslutna musikskapare ska få skälig ersättning för sitt arbete behöver vi höja minimipriset från 174 kronor till 300 kronor per evenemang.  

Vi genomför prishöjningen i två steg så att du som är kund får möjlighet att anpassa dig till förändringen.

1 jan 2022 höjs minipriset till 250 kr per evenemang.

1 jan 2023 höjs minipriset till 300 kr per evenemang.