Priser och särskilda villkor för musik i servering

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i servering.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i servering

För offentligt framförande av Musik i servering 2020 betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt följande:

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 778 kr

2 248 kr

2 599 kr

21–40

2 309 kr

3 248 kr

3 809 kr

41–60

2 839 kr

4 249 kr

5 020 kr

61–80

3 369 kr

5 248 kr

6 229 kr

81–100

3 895 kr

6 246 kr

7 439 kr

101–150

5 221 kr

8 747 kr

10 464 kr

151–200

6 547 kr

11 246 kr

13 491 kr

201–250

7 874 kr

13 747 kr

16 515 kr

251–300

9 202 kr

16 247 kr

19 542 kr

301–350

10 527 kr

18 745 kr

22 567 kr

351–400

11 855 kr

21 249 kr

25 595 kr

Fler än 400

Kontakta Stim för offert - klicka här

Licens för musik i servering - avhämtning

För offentlig framförande av Musik i serveringsrörelser med högst 20 sittplatser och vars omsättning till mer än hälften avser avhämtning, betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt nedan.

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 177 kr

1 474 kr

1 604 kr

Exemplarframställning

Avgiften inkluderar kopiering, överföring och lagring av musik till t ex cd eller annan media för uppspelning i serveringen.

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller diskotek och bar-dj. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik och Priser och särskilda villkor Musik på diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.