Priser och särskilda villkor för musik i servering

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i servering.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i servering

För offentligt framförande av Musik i servering 2021 betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt följande:

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 787 kr

2 260 kr

2 613 kr

21–40

2 321 kr

3 265 kr

3 829 kr

41–60

2 854 kr

4 271 kr

5 046 kr

61–80

3 387 kr

5 276 kr

6 262 kr

81–100

3 916 kr

6 279 kr

7 478 kr

101–150

5 249 kr

8 793 kr

10 519 kr

151–200

6 582 kr

11 305 kr

13 562 kr

201–250

7 916 kr

13 819 kr

16 602 kr

251–300

9 251 kr

16 333 kr

19 645 kr

301–350

10 582 kr

18 844 kr

22 686 kr

351–400

11 917 kr

21 361 kr

25 730 kr

Fler än 400

Kontakta Stim för offert

Licens för musik i servering - avhämtning

För offentligt framförande av musik i serveringsrörelser med högst 20 sittplatser och vars omsättning till mer än hälften avser avhämtning, betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt nedan.

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 183 kr

1 482 kr

1 612 kr

Exemplarframställning

Avgiften inkluderar kopiering, överföring och lagring av musik till t ex cd eller annan media för uppspelning i serveringen.

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller diskotek och bar-dj. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik och Priser och särskilda villkor Musik på diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.