Priser och särskilda villkor för musik i servering

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i servering.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i servering

För offentligt framförande av Musik i servering 2024 betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt följande:

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

2 148 kr

2 715 kr

3 140 kr

21–40

2 789 kr

3 924 kr

4 602 kr

41–60

3 430 kr

5 133 kr

6 064 kr

61–80

4 070 kr

6 341 kr

7 525 kr

81–100

4 706 kr

7 546 kr

8 987 kr

101–150

6 308 kr

10 567 kr

12 641 kr

151–200

7 910 kr

13 586 kr

16 298 kr

201–250

9 512 kr

16 607 kr

19 951 kr

251–300

11 117kr

19 628 kr

23 608 kr

301–350

12 717 kr

22 646 kr

27 262 kr

351–400

14 322 kr

25 670 kr

30 920 kr

Fler än 400

Kontakta Stim för offert

Licens för musik i servering - avhämtning

För offentligt framförande av musik i serveringsrörelser med högst 20 sittplatser och vars omsättning till mer än hälften avser avhämtning, betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt nedan.

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 422 kr

1 780  kr

1 937  kr

Exemplarframställning

Avgiften inkluderar kopiering, överföring och lagring av musik till t ex cd eller annan media för uppspelning i serveringen.

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller diskotek och bar-dj. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik och Priser och särskilda villkor Musik på diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.