Priser och särskilda villkor för musik i servering

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i servering.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i servering

För offentligt framförande av Musik i servering 2023 betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt följande:

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 966 kr

2 485 kr

2 847 kr

21–40

2 533 kr

3 591 kr

4 212 kr

41–60

3 139 kr

4 698 kr

5 550 kr

61–80

3 725 kr

5 803 kr

6 887 kr

81–100

4 307 kr

6 906 kr

8 255 kr

101–150

5 773 kr

9 671 kr

11 569 kr

151–200

7 239 kr

12 434 kr

14 916 kr

201–250

8 706 kr

15 199 kr

18 260 kr

251–300

10 175 kr

17 964 kr

21 607 kr

301–350

11 639 kr

20 726 kr

24 951 kr

351–400

13 108 kr

23 494 kr

28 299 kr

Fler än 400

Kontakta Stim för offert

Licens för musik i servering - avhämtning

För offentligt framförande av musik i serveringsrörelser med högst 20 sittplatser och vars omsättning till mer än hälften avser avhämtning, betalar Licenstagaren årsavgift till Stim enligt nedan.

Antal sittplatser i lokalen

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Fler än 312 öppetdagar

Upp till 20

1 301 kr

1 629 kr

1 773 kr

Exemplarframställning

Avgiften inkluderar kopiering, överföring och lagring av musik till t ex cd eller annan media för uppspelning i serveringen.

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller diskotek och bar-dj. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik och Priser och särskilda villkor Musik på diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.