Priser och särskilda villkor för filmvisning

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för filmvisning.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i film

För offentligt framförande av Musik i film betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Licensen omfattar musikanvändning i biosalong, foajé liksom utrymmen i anslutning till och/eller utanför biografen. Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik, bar, DJ, lounge och nattklubb eller Musik i servering. För mer information, se Priser och särskilda villkor för respektive område.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.