Priser och särskilda villkor för musik i sportanläggning

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i sportanläggning.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i sportanläggningar

För offentligt framförande av Musik i sportanläggningar öppna för allmänheten, t ex simhallar, skridskobanor eller skidbackar, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller diskotek och bar-dj se Priser och särskilda villkor Livemusik eller Priser och särskilda villkor Musik på diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.