Priser och särskilda villkor för Strömmad musik till bild – ej avgiftsbelagd

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik till rörlig bild. T ex öppen livestream av konsert som inte kräver biljett. 

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för strömmad musik till bild – ej avgiftsbelagd

Licensens omfattning

Licensen omfattar, med de begränsningar som framgår av Licensavtalet:

a) Rätt att synkronisera (sammanfoga) Musik och bild. Synkroniseringslicensen gäller för streaming till användare i Sverige under licensen giltighetstid. Synkroniseringslicensen omfattar exempelvis motionspass, konstprojekt, konserter och gudstjänster. Det noteras att denna rätt att synkronisera bild och musik inte gäller för reklamfilmer eller andra reklamändamål, signaturer eller ledmotiv, tv-produktioner eller liknande produktioner för onlinebruk, tv-drama, biofilmer, kortfilmer, spelfilmer, dokumentärer eller företagspresentationen som ska visas externt. I dessa fall behövs en synkroniseringslicens från andra aktörer. Läs vidare här om synkronisering och vilka aktörer som kan lämna sådan licens. Det noteras vidare att en licens även krävs från ägaren av masterinspelning, för det fall en originalinspelning av verk används i en produktion

b) Rätt för Licenstagaren att göra exemplar på servrar av Musik ingående i de aktuella produktionerna, i den utsträckning det behövs för att överföra innehållet till användare av tjänsten i Sverige live eller on demand.   

c) Rätt att överföra produktioner med bild och Musik genom streaming online live eller on-demand, till fysiska personer i Sverige som har tillgång till Licenstagarens tjänst för sin personliga och icke kommersiella användning.

Betalningsvillkor och avtalstid

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

I stället för vad som anges i Allmänna villkor gäller följande i fråga om avtalstid. Licensen löper till utgången av den innevarande kalendermånaden. Licensen förlängs med en kalendermånad i taget om inte någon av parterna skriftligen säger upp Licensen innan utgången av den aktuella kalendermånaden.

Särskilda villkor

Licenstagaren har skyldighet att utforma onlinetjänsten på ett sådant sätt att antalet strömmar och antalet användarsessioner per månad samt konsumerad Musiktid per månad kan kontrolleras

Notering avseende Licensens omfattning

  • Licensen gäller endast för territoriet Sverige.
  • Licensen omfattar inte entrébelagda livestreamade evenemang. För sådana aktiviteter se Priser och särskilda villkor för strömmad musik till bild – avgiftsbelagd.
  • Licensen omfattar inte offentligt framförande av Livemusik för en fysisk publik eller offentligt framförande av streamade evenemang för en fysisk publik, se bland annat Priser och villkor för Livemusik.
  • Licensen gäller inte för Musikdramatiska verk/stora rättigheter, exempelvis opera, operett och musikal. Licensen omfattar inte heller grafiska rättigheter (text och noter).
  • Ytterligare begränsningar och villkor för Licensen framgår av Allmänna villkor

 

Vad är synkronisering? Vem ska jag kontakta och när?

Läs mer om synkronisering av ljud och bild på denna sida.

 

Beräkna pris enkelt i stims shop.