Priser och särskilda villkor för musik på hotell

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik på hotell.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik på hotell, stugor och på camping

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller musik i servering, diskotek och bar-dj, försäljningslokal (t.ex. butik), sportanläggning (t.ex. gym) eller på motionspass. För mer information, se Priser och särskilda villkor för respektive område.  

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.