Priser och särskilda villkor för musik vid serie- och cupspel

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik vid serie- och cupspel.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Avgift för musik vid serie- och cupspel

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Övrigt

Stim har rätt att göra Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.