Priser och särskilda villkor för musik vid serie- och cupspel

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik vid serie- och cupspel.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Avgift för musik vid serie- och cupspel

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Övrigt

Besök
Stim har rätt att besöka evenemang i syfte att kontrollera att Licenstagaren lämnar korrekta uppgifter om Redovisning och Musikrapportering. Stim ska anmäla besök i förväg och Licenstagaren ska då utan kostnad tillhandahålla två entrébiljetter.

Upplåtelse av lokal och ansvarig anordnare
Om en Licenstagare upplåter lokal till en tredje part (en s k ansvarig anordnare) ska den ansvarige anordnaren normalt teckna licens. Licenstagaren ska meddela Stim om att ansvarig anordnare har nyttjat lokalen och ange datum för upplåtelsen. Licenstagaren ska också informera ansvarig anordnare om att denne kan behöva teckna Licens med Stim. Om den ansvarige anordnaren inte tecknar licens när så fordras kan Licenstagaren komma att betraktas som ansvarig för musikanvändningen.

Med ansvarig anordnare avses i första hand den som har tillstånd enligt ordningslagen eller tillstånd för försäljning av livsmedel eller alkohol på platsen. I andra hand avses den i vars kassabok biljettintäkter redovisas. Fristående biljettombud räknas inte som ansvarig anordnare om huvuddelen av intäkterna från biljettförsäljning tillgodoräknas någon annan. Vid entréfria evenemang betraktas den som har det ekonomiska redovisningsansvaret för merparten av kostnaderna som Ansvarig anordnare.

För ytterligare villkor hänvisas till de Allmänna villkoren.