Rekord när Stim summerar 2023

Rekordintäkter på 3,1 miljarder kronor! En ökning med hela 400 miljoner från året innan. Det är resultatet när Stim summerar jubileumsåret 2023 i sin årsrapport. Där noterar vi att även den svenska musikexporten växer och att strömmad musik fortsätter bryta mark.

For the love of music. Och ett helt sekel av Stimpengar.

Skapar du musik?

Då ska du ha betalt. Hur funkar det?

Musik i din verksamhet?

Då behöver du musiklicens. Hur funkar det?

Har du fått brev från oss? Svara här!