Priser och särskilda villkor för musik i flygplan

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i flygplan.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i flygplan

För offentligt framförande av Musik vid boarding (ombord på flygplanet när detta inte är i rörelse) betalar Licenstagaren 5 973 kr per flygplan och år under 2023

För offentligt framförande av Musik vid flygning (ombord på flygplanet när detta är i rörelse) betalar Licenstagaren avgift till Stim per enkelflygning enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.