Priser och särskilda villkor för musik på jobbet

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik på jobbet.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik på jobbet

För Musik på jobbet betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt följande.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar:

  • Musikanvändning som bedrivs i Licenstagarens lokaler av någon annan än Licenstagaren (t.ex. servering eller motionspass)
  • Icke arbetsrelaterade evenemang och/eller evenemang där fler än 300 personer kan ta del av evenemanget.
  • Entrébelagda evenemang
  • Musik i försäljningslokal
  • Musik på webbplats
  • Inspelning och kopiering av musik, utöver vad som framgår ovan om synkronisering.

För mer information, se Priser och särskilda villkor för respektive område.