Priser och särskilda villkor för musik på tåg

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik på tåg.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik på tåg

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Musik vid servering, filmvisning eller Livemusik. För mer information, se Priser och särskilda villkor för respektive område.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.