Priser och särskilda villkor för musik i media - skolor

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i media - skolor.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Avgift för musik i medialicens för enstaka skola

Priserna avser licensavgift för musikanvändning i enlighet med gällande villkor (för villkor, se nästa sida).

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.