Priser och särskilda villkor för musik under sportevenemang

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik under sportevenemang.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik under sportevenemang

För offentligt framförande av Musik i samband med sportevenemang, t ex enskilda tävlingar, mästerskap samt tränings- och vänskapsmatcher, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedanstående tabell.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor. Skyldighet att Musikrapportera gäller för den Musik som särskilt valts ut för att framföras i samband med genomförda sportevenemang (till skillnad från musik som används i bakgrunden).

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.