Priser och särskilda villkor för musik under sportevenemang

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik under sportevenemang.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik under sportevenemang

För offentligt framförande av Musik i samband med sportevenemang, t ex enskilda tävlingar, mästerskap samt tränings- och vänskapsmatcher, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedanstående tabell.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor. Skyldighet att Musikrapportera gäller för den Musik som särskilt valts ut för att framföras i samband med genomförda sportevenemang (till skillnad från musik som används i bakgrunden).

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Övrigt

Förhandsanmälan
Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att anmäla planerade evenemang till Stim på förhand. Anmälan ska lämnas minst sju kalenderdagar före det planerade evenemanget och ska innehålla uppgifter om datum, lokal och ort.

Besök
Stim har rätt att besöka evenemang i syfte att kontrollera att Licenstagaren lämnar korrekta uppgifter om Redovisning och Musikrapportering. Stim ska anmäla besök i förväg och Licenstagaren ska då utan kostnad tillhandahålla två entrébiljetter.