Priser och särskilda villkor för musik i podcast

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i din "podd" eller podcast

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Strömmad musik i podcasts

För strömmad Musik i podcasts betalar Licenstagaren enligt nedan.

Licensens omfattning

Licensen omfattar, med ovanstående begränsningar samt de begränsningar som i övrigt framgår av Licensavtalet: 

a) rätt för Licenstagaren att överföra Musik ingående i licenstagarens podcasts genom streaming online till fysiska personer i Sverige som har tillgång till Licenstagarens tjänst för sin personliga och icke kommersiella användning,

b) rätt för Licenstagaren att göra exemplar av Musik ingående i licenstagarens podcasts på servrar i den utsträckning det behövs för att överföra innehållet till användare av tjänsten i Sverige, och

c) rätt för Licenstagaren att möjliggöra för användare av tjänsten i Sverige att på sin utrustning göra tillfälliga kopior av Musikverk som ingår i Licenstagarens podcasts. Med tillfälliga kopior avses en kopia som skapas på användarens utrustning och som är tillgänglig utan anslutning till internet under högst 30 dagar.

För användning av Musik som vinjett eller signatur krävs, utöver licensen med Stim, en särskild licens direkt med rättighetshavaren. För användning av inspelad Musik behöver licenstagaren teckna licens för masteranvändningen. Det görs med med rättighetshavaren direkt, dvs musikbolagen.

Betalningsvillkor

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Särskilda villkor

Licenstagaren har skyldighet att utforma onlinetjänsten på ett sådant sätt att antalet strömmade musikminuter per månad samt konsumerad tid per månad kan kontrolleras.

Notering avseende Licensens omfattning:
Licensen gäller endast för territoriet Sverige.

Ytterligare begränsningar och villkor för Licensen framgår av Allmänna villkor.