Priser och särskilda villkor för synkronisering

På den här sidan hittar du priser och särskilda villkor för synkronisering av musik och bild (mindre produktioner)

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Synkronisering av musikverk och bild mindre produktioner

Licensen gäller endast för synkronisering av bild och musik i mindre produktioner såsom exempelvis företagspresentationer för internbruk, utbildningsproduktioner, motionsvideor, konstprojekt, konserter, gudstjänster och andra mindre produktioner.

Denna licens gäller inte för reklamfilmer eller andra reklamändamål, signaturer eller ledmotiv, tv-produktioner eller liknande produktioner för onlinebruk, tv-drama, biofilmer, kortfilmer, spelfilmer, dokumentärer eller företagspresentationen som ska visas externt. I dessa fall behövs en synkroniseringslicens från andra aktörer. Läs vidare här om synkronisering och vilka aktörer som kan lämna sådan licens. Det noteras vidare att en licens även krävs från ägaren av masterinspelning, för det fall en originalinspelning av verk används i en produktion.

Licenstagaren ska betala avgiften enligt det intervall och enligt de övriga villkor som gäller för huvudlicensen som denna licens kombinerats med. 

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning:

  • Licensen omfattar endast synkronisering, dvs rätt att sammanfoga bild och Musik i en produktion. För användning av produktionen, t ex genom streaming i olika sammanhang och/eller rätt att framställa exemplar hänvisas till Stims övriga licenser på stim.se.
  • Synkronisering av Musik och bild för de produktioner som nämnts ovan inkluderas i Stims licenser för Musik på jobbet respektive Strömmad musik till bild (avgiftsbelagd respektive ej avgiftsbelagd). För de fall Licenstagare har tecknat sådan licens behöver Licenstagaren inte teckna en separat synkroniseringslicens.

Licensen gäller inte för Musikdramatiska verk/stora rättigheter, exempelvis opera, operett och musikal. Licensen omfattar inte heller grafiska rättigheter (text och noter).