Musik har ett värde

Vi står upp för dina rättigheter, i Sverige och världen över.

Nästa utbetalning kommer
21 maj 2024

Så här går det till

Gå med i Stim

Du börjar med att ansluta dig till Stim, som musikskapare eller musikförlag. Fyll i ansökan och skicka sedan in ett signerat anslutningskontrakt.
När du fått utbetalning på över två hundra kronor under tre år i rad kan du även ansöka om att bli medlem och rösta vid Stims föreningsstämmor.

Anmäl dina verk

När vi har bekräftat din anslutning kan du logga in på Mina Sidor. Där anmäler du dina låtar, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna betala ut ersättning till dig.

Rapportera spelningar

Stim får in rapporter om din musik spelats på exempelvis radio, tv, eller via streaming. Om din musik har spelats live så rapporterar du eller den som spelat musiken in det via Mina sidor.

Ersättningen betalas ut

När alla pusselbitar hamnat på plats har vi fått in pengar från musikanvändaren – som kan kopplas ihop med dina låtar. Vi betalar ut ersättning flera gånger per år. På Mina Sidor ser du till att ditt kontonummer finns registrerat hos oss.

Ditt skydd som upphovsperson består av två delar – en ekonomisk och en ideell. När du ansluter dig till Stim får du hjälp att bevaka din ekonomiska rätt.

När din musik spelas offentligt, både i Sverige och resten av världen, finns Stim där och ser till att du får betalt för ditt arbete.

Det är tufft att stå upp för sina rättigheter som ensam musikskapare, men tillsammans med cirka 90 000 andra rättighetshavare är vi starka.

143

Antalet Stimanslutna låtskrivare som fick stipendium från Stim 2021.

Vi jobbar för dina rättigheter

Du som enskild musikskapare eller ditt musikförlag har rätt att få ersättning när musiken spelas offentligt i Sverige och i resten av världen. Du har också rätt att få ersättning när musiken ges ut på album, streamas på webben eller är soundtrack i en film. Vi på Stim arbetar utifrån lagen om upphovsrätt och står upp för dina musikrättigheter. Vi är en icke vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar för att musikskapare och musikförlag ska få ersättning för sitt arbete. Därför borde alla musikförlag och alla som blivit utgivna, eller skrivit en låt som spelats för allmänheten, gå med i Stim. Det gäller även dig som har skrivit kontrakt med ett musikförlag, men din musik ännu inte spelats för allmänheten. Om du redan är ansluten och vill vara med och påverka Stims verksamhet har du möjlighet att ansöka om medlemskap med rösträtt.