Priser och särskilda villkor för musik i utställning/installation

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i utställning/installation.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i utställningar och konstinstallationer

För offentligt framförande av Musik i samband med utställningar och konstinstallationer, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor. Skyldighet att Musikrapportera föreligger bara i de fall när Musiken varit särskilt utvald till utställningen eller installationen och ingår som en framträdande del av utställningen, till skillnad från musik som används i bakgrunden.

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Övrigt

Stim har rätt att göra Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.