Priser och särskilda villkor för musik i motionspass

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i motionspass.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för ledarledda motionspass

För offentligt framförande av Musik i samband med ledarledda motionspass betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Licens för ledarledda barnmotionspass

För offentligt framförande av Musik i samband med ledarledda motionspass för barn (upp till 12 år) betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Kopiering, överföring och lagring av musik

Exemplarframställning: För kopiering, överföring och lagring av musik på cd eller andra media som används under passen, betalar Licenstagaren en avgift på 100 kr per ledare och år. Inspelningar där musik och reklam blandas kräver särskilt tillstånd.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar musikanvändning på allmänna ytor i t ex omklädningsrum, uppehållsrum, reception, shop eller motsvarande eller Livemusik, se Priser och särskilda villkor Musik i försäljningslokal och Priser och särskilda villkor Livemusik.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.