Priser och särskilda villkor för kommersiell radio (ej närradio)

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för kommersiell radio (ej närradio).

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i kommersiell radio (ej närradio)

För överföring till allmänheten av Stims repertoar i kommersiell radio betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt följande. Licenstagaren betalar det högre av antingen minimiavgiften eller procentsats av intäkt enligt tabell nedan.

Procentsats (bruttointäkten av radioreklamförsäljning med ett avdrag för mervärdesskatt)

3,25%

4,40%

5,20%

Musiktimmar per kalenderår

upp till 2 000

2 001–6 000

6 001 eller fler


Antal potentiella lyssnare
 

Minimiersättning per helår i förhållande till musiktimmar per kalenderår.

0 - 75 000

25 100 kr

122 919 kr

146 498 kr

75 001 - 150 000

40 922 kr

195 489 kr

236 410 kr

150 001 - 225 000

56 746 kr

267 957 kr

326 167 kr

225 001 - 300 000

64 657 kr

310 277 kr

375 001 kr

300 001 - 375 000

73 935 kr

349 898 kr

423 833 kr

375 001 - 450 000

81 997 kr

390 823 kr

472 669 kr

450 001 - 525 000

89 756 kr

431 593 kr

511 325 kr

525 001 - 600 000

94 624 kr

464 758 kr

553 144 kr

600 001 - 675 000

99 340 kr

488 486 kr

586 155 kr

675 001 - 750 000

102 384 kr

504 310 kr

603 502 kr

750 001 - 825 000

105 578 kr

513 592 kr

619 323 kr

 Över - 825 000

107 099 kr

521 653 kr

634 991 kr

Årsminimiavgiften tillämpas kvartalsvis.

Minimiavgiften tillämpas med hänsyn till potentiellt lyssnande och musiktid enligt tabell ovan och ska dessutom justeras med hänsyn till faktiskt lyssnande.

Faktiskt lyssnande mäts som antalet lyssnarminuter/dag och beräknas enligt av SIFO framtaget genomsnittligt lyssnande multiplicerat med respektive koncessionsområdes population i åldern 9-79 år.

Varje stations faktiska lyssnande fastställes två gånger per år genom SIFOs mätningar som publiceras i januari och augusti och gäller för innevarande halvår.

Minimibeloppen skall justeras för varje enskild station enligt följande:

Antal lyssnar-
minuter/dag

Andel av minimiersättning
enligt ovan

under 1 miljon

80%

1 – 4 miljoner

90%

 4 – 8 miljoner

100%

över 8 miljoner

110%

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.