Priser och särskilda villkor för musik i teater-, ståupproduktioner och föreläsningar exklusive specialskriven musik

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i teater-, ståupproduktioner och föreläsningar exklusive specialskriven musik.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i teater-, ståupproduktioner och föreläsningar

För offentligt framförande av Musik i teaterproduktioner, ståupproduktioner och föreläsningar betalar Licenstagaren avgift per tillfälle till Stim enligt nedanstående tabell.

Observera att avgiften inte avser föreställningar som endast innehåller Musikdramatiska verk, dvs. musik skriven direkt för föreställningen. I sådana fall görs ersättningen upp direkt.

Definitioner och särskilda villkor

Musikapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor.

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar offentligt framförande av koreografiska verk (t ex balett) eller originalmusik till pjäs. Licensen omfattar inte heller rätt att framföra icke-auktoriserade texter.

Övrigt

Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att göra en Förhandsanmälan. Stim har rätt att göra Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.