Priser och särskilda villkor för musik i köpcentrum

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i köpcentrum.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för daglig musikanvändning i köpcentrum

För offentligt framförande av Musik i allmänna utrymmen, på gågator, torg och liknande, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

2024

 

Årsavgift beräknad på antal öppetdagar per år

Försäljningsyta i kvadratmeter

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Mer än 312 öppetdagar

Max 300

2 546

3 926

4 546

301–400

2 934

4 661

5 436

401–500

3 322

5 396

6 326

501–600

3 710

6 131

7 216

601–700

4 098

6 866

8 106

701–800

4 486

7 601

8 996

801–900

4 874

8 336

9 886

901–1 000

5 262

9 071

10 776

1 001–1 100

5 650

9 806

11 666

1 101–1 200

6 038

10 541

12 556

1 201–1 300

6 426

11 276

13 446

1 301–1 400

6 814

12 011

14 336

1 401–1 500

7 202

12 746

15 226

1 501–1 600

7 590

13 481

16 116

1 601–1 700

7 978

14 216

17 006

1 701–1 800

8 366

14 951

17 896

1 801–1 900

8 754

15 686

18 786

1 901–2 000

10 706

19 342

23 227

2 001–2 500

12 649

23 011

27 675

2 501–3 000

14 591

26 681

32 120

Tillägg för varje 500-tal kvm däröver

1 942

3 670

4 445

10 001–11 000

43 739

81 737

98 837

11 001–12 000

47 623

89 078

107 732

Tillägg för varje 1 000-tal kvm däröver

3 888

7 340

8 897

Över 20 000

78 715 kr + 3,75 kr/tillkom­mande kvm

147 799 kr + 8,23 kr/tillkom­mande kvm

178 894 kr + 9,09 kr/tillkom­mande kvm

Avgiften betalas i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar offentligt framförande av Musik vid evenemang (i köpcentra/gallerior, såväl inomhus som utomhus, på torg eller motsvarande). För evenemang med livemusik se Priser och särskilda villkor Livemusik. För evenemang med inspelad musik se och Priser och särskilda villkor Inspelad bakgrundsmusik enstaka dagar

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.