Priser och särskilda villkor för musik i köpcentrum

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i köpcentrum.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för daglig musikanvändning i köpcentrum

För offentligt framförande av Musik i allmänna utrymmen, på gågator, torg och liknande, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

2021

Årsavgift beräknad på antal öppetdagar per år

Försäljningsyta i kvadratmeter

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Mer än 312 öppetdagar

Max 300

1 795 kr

2 656 kr

3 045 kr

301–400

2 119 kr

3 267 kr

3 783 kr

401–500

2 442 kr

3 879 kr

4 524 kr

501–600

2 765 kr

4 491 kr

5 265 kr

601–700

3 088 kr

5 103 kr

6 006 kr

701–800

3 411 kr

5 715 kr

6 747 kr

801–900

3 734 kr

6 327 kr

7 488 kr

901–1 000

4 057 kr

6 939 kr

8 229 kr

1 001–1 100

4 380 kr

7 551 kr

8 970 kr

1 101–1 200

4 703 kr

8 163 kr

9 711 kr

1 201–1 300

5 026 kr

8 775 kr

10 452 kr

1 301–1 400

5 349 kr

9 387 kr

11 193 kr

1 401–1 500

5 672 kr

9 999 kr

11 934 kr

1 501–1 600

5 995 kr

10 611 kr

12 675 kr

1 601–1 700

6 318 kr

11 223 kr

13 416 kr

1 701–1 800

6 641 kr

11 835 kr

14 157 kr

1 801–1 900

6 964 kr

12 447 kr

14 898 kr

1 901–2 000

7 287 kr

13 059 kr

15 639 kr

2 001–2 500

8 908 kr

16 095 kr

19 328 kr

2 501–3 000

10 526 kr

19 148 kr

23 029 kr

Tillägg för varje 500-tal kvm däröver

1 616 kr

3 054 kr

3 699 kr

10 001–11 000

36 397 kr

68 016 kr

8 2245 kr

11 001–12 000

39 629 kr

74 125 kr

89 646 kr

Tillägg för varje 1 000-tal kvm däröver

3 235 kr

6 108 kr

7 404 kr

Över 20 000

65 501 kr + 3,12 kr/tillkom­mande kvm 

122 988 kr + 6,85 kr/tillkom­mande kvm 

148 863 kr + 7,57 kr/tillkom­mande kvm

Avgiften betalas i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar offentligt framförande av Musik vid evenemang (i köpcentra/gallerior, såväl inomhus som utomhus, på torg eller motsvarande). För evenemang med livemusik se Priser och särskilda villkor Livemusik. För evenemang med inspelad musik se och Priser och särskilda villkor Inspelad bakgrundsmusik enstaka dagar

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.