Priser och särskilda villkor för musik i media - eftergymnasial utbildning

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i media - eftergymnasiala utbildning.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i medialicens för universitet samt hög-, yrkes- respektive folkhögskolor eller annan eftergymnasial utbildning

Priserna avser licensavgift för musikanvändning i enlighet med gällande villkor (se nästa sida).

Licensen riktas mot skolor som erbjuder utbildningar inriktade på musik, drama (exempelvis teater och film), media- och kommunikation samt dansutbildningar. Avgiften beräknas på antalet helårsstudenter på relevanta utbildningar.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.