Priser och särskilda villkor för musik i revy och dansshow

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i revy och dansshow.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i revy och dansshow

För offentligt framförande av Musik för användning i revy, dansshow, kabaré, spex och trolleriföreställningar betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna Villkor.

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar musik till talpjäs eller rätt att framföra icke-auktoriserade texter.

Övrigt

Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att göra en Förhandsanmälan. Stim har rätt att göra Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.