Priser och särskilda villkor för mässa

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i mässhallar och konferenser.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i mässa

För offentligt framförande av Musik i mässhallar och konferenslokaler betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik. För mer information, se Priser och särskilda villkor för Livemusik

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.