Priser och särskilda villkor för musik i omsorg

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i omsorg.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i omsorg, vård och äldrevård

För offentligt framförande av Musik för användning på sjukhem, sjukhus, servicehus och äldreboenden i privat regi betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Definitioner och särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar:

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.