Priser och särskilda villkor för musik i fartygshytt

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i fartygshytter.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i fartygshytter

För offentligt framförande av Musik i fartygshytter betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Licensen omfattar musikanvändning i de enskilda fartygshytterna. Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik,  diskotek och bar-dj eller musik i servering. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik och Priser och särskilda villkor Diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.