Priser och särskilda villkor för musik i media - kommunala skolor

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i media - kommunala skolor.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i medialicens för samtliga kommuner

Priserna avser licensavgift för musikanvändning i enlighet med gällande villkor.

Definitioner och särskilda villkor

Avgränsning

Licensavgiften omfattar tillstånd från Stim/NCB och Ifpi/Sami för inspelning, framställning av kopior och mångfaldigande av lärarnas och elevernas egna ljud- och bildproduktioner. Licensen inkluderar även tillstånd från Stim/NCB och Ifpi/Sami för radio- och tv-sändning samt överföring av lärarnas och elevernas egna ljud- och bildproduktioner via skolans webbplats och skolans intranät.

Villkoren omfattar ej:

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.