Priser och särskilda villkor för musik i parkeringsgarage

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i parkeringsgarage.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i parkeringsgarage

För offentligt framförande av Musik i parkeringsgarage samt övriga utrymmen i förbindelse med garaget och dit allmänheten äger tillträde, såsom  exempelvis hissar, gångar och biljettområden och oavsett om Musik spelas i hela området eller bara i vissa delar, betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik eller diskotek och bar-dj. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik och Priser och särskilda villkor Diskotek och bar-dj.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.