Priser och särskilda villkor för livemusik

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda livemusik.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för livemusik

Licensen för livemusik är indelad i tre olika kategorier enligt nedan. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer.

2021 års priser

2020 års priser

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor. Skyldighet att Musikrapportera gäller alltid när Musik framförts av artister som inte är bosatta i Sverige samt vid framföranden av konstmusik (orkestermusik, kammarmusik med mera). Licenstagaren har också skyldighet att Musikrapportera Musik framförd av svenska artister på Stims begäran i de fall som framgår nedan.

Populärmusik, jazz och folkmusik framförd av svenska artister Musikrapporteras vanligen av artisterna, deras ombud eller av Stim och Licenstagaren har då ingen skyldighet att lämna ytterligare sammanställning om inte Stim särskilt begär det.

Övrigt

Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att göra en Förhandsanmälan. Stim har rätt att göra besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.