Priser och särskilda villkor för musik i försäljningslokaler

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i försäljningslokaler.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i försäljningslokaler

För offentligt framförande av Musik i t ex butiker, frisersalonger, solarier, gym (förutom ledarledda pass), spautrymmen, läkarmottagningar och terminaler (notera att uppräkningen utgör exempel och är inte fullständig), betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Årsavgift 2021 beräknad på antal öppetdagar per år

Försäljningsyta i kvadratmeter Max 100 öppetdagar 101–312 öppetdagar Mer än 312 öppetdagar

Max 100

1 147 kr

1 434 kr

1 563 kr

101–200

1 362 kr

1 843 kr

2 056 kr

201–300

1 795 kr

2 656 kr

3 045 kr

301–400

2 119 kr

3 267 kr

3 783 kr

401–500

2 442 kr

3 879 kr

4 524 kr

501–600

2 765 kr

4 491 kr

5 265 kr

601–700

3 088 kr

5 103 kr

6 006 kr

701–800

3 411 kr

5 715 kr

6 747 kr

801–900

3 734 kr

6 295 kr

7 448 kr

901–1 000

4 057 kr

6 939 kr

8 229 kr

1 001–1 100

4 380 kr

7 551 kr

8 970 kr

1 101–1 200

4 703 kr

8 163 kr

9 711 kr

1 201–1 300

5 026 kr

8 775 kr

10 452 kr

1 301–1 400

5 349 kr

9 387 kr

11 193 kr

1 401–1 500

5 672 kr

9 999 kr

11 934 kr

1 501–1 600

5 995 kr

10 611 kr

12 675 kr

1 601–1 700

6 318 kr

11 223 kr

13 416 kr

1 701–1 800

6 641 kr

11 835 kr

14 157 kr

1 801–1 900

6 964 kr

12 447 kr

14 898 kr

1 901–2 000

7 287 kr

13 059 kr

15 639 kr

2 001–2 500

8 908 kr

16 005 kr

19 328 kr

2 501–3 000

10 526 kr

19 148 kr

23 029 kr

Tillägg för varje 500-tal kvm däröver

1 616 kr

3 054 kr

3 699 kr

10 001–11 000

36 397 kr

68 016 kr

82 245 kr

11 001–12 000

39 629 kr

74 125 kr

89 646 kr

Tillägg för varje 1 000-tal kvm däröver

3 235 kr

6 108 kr

7 404 kr

Över 20 000

65 501 kr + 3,12 kr/tillkom­mande kvm 

122 988 kr + 6,85 kr/tillkom­mande kvm 

148 863 kr + 7,57 kr/tillkom­mande kvm

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Avgiften inkluderar entréfria evenemang med Livemusik i eller i direkt anslutning till lokalen, dock med begränsning till högst 5 tillfällen per år.

Vid enbart demonstrationsmusik reduceras avgiften med 50 procent, dock lägst minimiavgiften enligt tabellen ovan. Med demonstrationsmusik avses enskild avlyssning i demonstrationssyfte som sker på konsumentens begäran, till exempel genom att lyssna på musik genom hörlurar där kunden väljer titel, eller på annat sätt lyssnar enskilt genom teknisk utrustning. Det krävs även att  utrustningen stängs av efter genomförd demonstration.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar entrébelagda evenemang med Livemusik eller entréfria evenemang med Livemusik utöver vad som ingår i Licensen enligt ovan. Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

En musikanvändare som önskar framföra Musik offentligt enstaka dagar och inte avser framföra Livemusik kan teckna särskild Licens för detta, se Priser och särskilda villkor Inspelad bakgrundsmusik, enstaka dagar.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.