Priser och särskilda villkor för musik i försäljningslokaler

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i försäljningslokaler.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i försäljningslokaler

För offentligt framförande av Musik i t ex butiker, frisersalonger, solarier, gym (förutom ledarledda pass), spautrymmen, läkarmottagningar och terminaler (notera att uppräkningen utgör exempel och är inte fullständig), betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Avgiften inkluderar entréfria evenemang med DJ i eller i direkt anslutning till lokalen, dock med begränsning till högst 5 tillfällen per år. Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Vid enbart demonstrationsmusik reduceras avgiften med 50 procent, dock lägst minimiavgiften enligt tabellen ovan. Med demonstrationsmusik avses enskild avlyssning i demonstrationssyfte som sker på konsumentens begäran, till exempel genom att lyssna på musik genom hörlurar där kunden väljer titel, eller på annat sätt lyssnar enskilt genom teknisk utrustning. Det krävs även att  utrustningen stängs av efter genomförd demonstration.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar entrébelagda evenemang med Livemusik eller entréfria evenemang med Livemusik utöver vad som ingår i Licensen enligt ovan. Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

En musikanvändare som önskar framföra Musik offentligt enstaka dagar och inte avser framföra Livemusik kan teckna särskild Licens för detta, se Priser och särskilda villkor Inspelad bakgrundsmusik, enstaka dagar.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.