Priser och särskilda villkor för musik i försäljningslokaler

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i försäljningslokaler.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i försäljningslokaler

För offentligt framförande av Musik i t ex butiker, frisersalonger, solarier, gym (förutom ledarledda pass), spautrymmen, läkarmottagningar och terminaler (notera att uppräkningen utgör exempel och är inte fullständig), betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Årsavgift 2022 beräknad på antal öppetdagar per år

Försäljningsyta i kvadratmeter

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Mer än 312 öppetdagar

Max 100

1 163 kr

1 454 kr

1 585 kr

101–200

1 381 kr

1 868 kr

2 084 kr

201–300

1 820 kr

2 693 kr

3 087 kr

301–400

2 148 kr

3 312 kr

3 835 kr

401–500

2 475 kr

3 932 kr

4 586 kr

501–600

2 802 kr

4 552 kr

5 337 kr

601–700

3 129 kr

5 172 kr

6 088 kr

701–800

3 456 kr

5 792 kr

6 839 kr

801–900

3 783 kr

6 412 kr

7 590 kr

901–1 000

4 110 kr

7 032 kr

8 341 kr

1 001–1 100

4 437 kr

7 652 kr

9 092 kr

1 101–1 200

4 764 kr

8 272 kr

9 843 kr

1 201–1 300

5 091 kr

8 892 kr

10 594 kr

1 301–1 400

5 418 kr

9 512 kr

11 345 kr

1 401–1 500

5 745 kr

10 132 kr

12 096 kr

1 501–1 600

6 072 kr

10 752 kr

12 847 kr

1 601–1 700

6 399 kr

11 372 kr

13 598 kr

1 701–1 800

6 726 kr

11 992 kr

14 349 kr

1 801–1 900

7 053 kr

12 612 kr

15 100 kr

1 901–2 000

7 380 kr

13 232 kr

15 851 kr

2 001–2 500

9 031 kr

16 317 kr

19 595 kr

2 501–3 000

10 671 kr

19 412 kr

23 347 kr

Tillägg för varje 500-tal kvm däröver

1 638 kr

3 096 kr

3 750 kr

10 001–11 000

36 899 kr

68 955 kr

83 380 kr

11 001–12 000

40 176 kr

75 148 kr

90 884 kr

Tillägg för varje 1 000-tal kvm däröver

3 280 kr

6 192 kr

7 506 kr

Över 20 000

66 405 kr + 3,16 kr/tillkom­mande kvm

124 686 kr + 6,94 kr/tillkom­mande kvm

150 918 kr + 7,67 kr/tillkom­mande kvm

Avgiften inkluderar entréfria evenemang med Livemusik i eller i direkt anslutning till lokalen, dock med begränsning till högst 5 tillfällen per år. Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Vid enbart demonstrationsmusik reduceras avgiften med 50 procent, dock lägst minimiavgiften enligt tabellen ovan. Med demonstrationsmusik avses enskild avlyssning i demonstrationssyfte som sker på konsumentens begäran, till exempel genom att lyssna på musik genom hörlurar där kunden väljer titel, eller på annat sätt lyssnar enskilt genom teknisk utrustning. Det krävs även att  utrustningen stängs av efter genomförd demonstration.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar entrébelagda evenemang med Livemusik eller entréfria evenemang med Livemusik utöver vad som ingår i Licensen enligt ovan. Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

En musikanvändare som önskar framföra Musik offentligt enstaka dagar och inte avser framföra Livemusik kan teckna särskild Licens för detta, se Priser och särskilda villkor Inspelad bakgrundsmusik, enstaka dagar.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.