Priser och särskilda villkor för musik i försäljningslokaler

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i försäljningslokaler.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i försäljningslokaler

För offentligt framförande av Musik i t ex butiker, frisersalonger, solarier, gym (förutom ledarledda pass), spautrymmen, läkarmottagningar och terminaler (notera att uppräkningen utgör exempel och är inte fullständig), betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Årsavgift 2020 beräknad på antal öppetdagar per år

Försäljningsyta i kvadratmeter

Max 100 öppetdagar

101–312 öppetdagar

Mer än 312 öppetdagar

Max 100

1 141 kr

1 426 kr

1 555 kr

101–200

1 355 kr

1 833 kr

2 045 kr

201–300

1 786 kr

2 642 kr

3 029 kr

301–400

2 108 kr

3 250 kr

3 763 kr

401–500

2 429 kr

3 859 kr

4 500 kr

501–600

2 750 kr

4 468 kr

5 237 kr

601–700

3 071 kr

5 077 kr

5 974 kr

701–800

3 392 kr

5 686 kr

6 711 kr

801–900

3 713 kr

6 295 kr

7 448 kr

901–1 000

4 034 kr

6 904 kr

8 185 kr

1 001–1 100

4 355 kr

7 513 kr

8 922 kr

1 101–1 200

4 676 kr

8 122 kr

9 659 kr

1 201–1 300

4 997 kr

8 731 kr

10 396 kr

1 301–1 400

5 318 kr

9 340 kr

11 133 kr

1 401–1 500

5 639 kr

9 949 kr

11 870 kr

1 501–1 600

5 960 kr

10 558 kr

12 607 kr

1 601–1 700

6 281 kr

11 167 kr

13 344 kr

1 701–1 800

6 602 kr

11 776 kr

14 081 kr

1 801–1 900

6 923 kr

12 385 kr

14 818 kr

1 901–2 000

7 244 kr

12 994 kr

15 555 kr

2 001–2 500

8 861 kr

16 011 kr

19 227 kr

2 501–3 000

10 471 kr

19 048 kr

22 908 kr

Tillägg för varje 500-tal kvm däröver

1 608 kr

3 038 kr

3 680 kr

10 001–11 000

36 206 kr

67 659 kr

81 814 kr

11 001–12 000

3 9421 kr

73 736 kr

89 176 kr

Tillägg för varje 1 000-tal kvm däröver

3 218 kr

6 076 kr

7 365 kr

Över 20 000

65 158 kr + 3,10 kr/tillkom­mande kvm

122 343 kr + 6,81 kr/tillkom­mande kvm

148 082 kr + 7,53 kr/tillkom­mande kvm

Licenstagaren ska betala avgiften i förskott enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal.

Avgiften inkluderar entréfria evenemang med Livemusik i eller i direkt anslutning till lokalen, dock med begränsning till högst 5 tillfällen per år.

Vid enbart demonstrationsmusik reduceras avgiften med 50 procent, dock lägst minimiavgiften enligt tabellen ovan. Med demonstrationsmusik avses enskild avlyssning i demonstrationssyfte som sker på konsumentens begäran, till exempel genom att lyssna på musik genom hörlurar där kunden väljer titel, eller på annat sätt lyssnar enskilt genom teknisk utrustning. Det krävs även att  utrustningen stängs av efter genomförd demonstration.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar entrébelagda evenemang med Livemusik eller entréfria evenemang med Livemusik utöver vad som ingår i Licensen enligt ovan. Se Priser och särskilda villkor Livemusik.

En musikanvändare som önskar framföra Musik offentligt enstaka dagar och inte avser framföra Livemusik kan teckna särskild Licens för detta, se Priser och särskilda villkor Inspelad bakgrundsmusik, enstaka dagar.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.