Priser och särskilda villkor för musik i närradio

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i närradio.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för närradioföreningar

För överföring till allmänheten av Musik för i närradio betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt följande:

2021

Musiktimmar per kalenderår

Antal möjliga lyssnare

 

Max 20 000

20 001–75 000

75 001–150 000

Fler än 150 000

1–25*

1 647 kr

1 693 kr

2564 kr

2 974 kr

26–50*

2 818 kr

3 231 kr

3863 kr

4 398 kr

51–100*

5 066 kr

5 698 kr

6457 kr

7 218 kr

1–100

5 066 kr

5 698 kr

6 457 kr

7 218 kr

101–200

5 949 kr

7 279 kr

8 988 kr

10 445 kr

201–300

6 898 kr

8 862 kr

11 458 kr

13 798 kr

301–600

8 672 kr

12 026 kr

16 459 kr

20 382 kr

601–900

11 520 kr

16 710 kr

23 925 kr

30 129 kr

901–1 200

14 242 kr

21 457 kr

31 332 kr

40 003 kr

1 201–1 500

16 963 kr

26 203 kr

38 863 kr

49 814 kr

1 501–1 800

19 748 kr

30 826 kr

46 395 kr

59 624 kr

1 801–2 100

22 472 kr

35 572 kr

53 484 kr

69 498 kr

2 101–2 400

25 253 kr

40 318 kr

61 335 kr

79 373 kr

2 401–2 700

27 976 kr

45 019 kr

68 802 kr

89 185 kr

2 701–3 000

30 697 kr

49 751 kr

76 271 kr

98 995 kr

3 001–3 300

33 484 kr

54 499 kr

83 742 kr

108 806 kr

3 301–3 600

36 270 kr

59 181 kr

91 210 kr

118 681 kr

3 601–3 900

39 054 kr

63 928 kr

98 678 kr

128 491 kr

3 901–4 200

41 775 kr

68 676 kr

106 149 kr

138 365 kr

4 201–4 500

44 496 kr

73 360 kr

113 614 kr

148 176 kr

4 501–4 800

47 282 kr

78 043 kr

121 083 kr

157 986 kr

4 801–5 100

50 002 kr

82 790 kr

128 491 kr

167 862 kr

5 101–5 400

52 724 kr

87 476 kr

136 022 kr

177 671 kr

5 401–5 700

55 512 kr

92 224 kr

143 493 kr

187 548 kr

5 701–6 100

58 232 kr

96 969 kr

150 961 kr

197 358 kr

6 001–6 300

60 322 kr

101 337 kr

157 923 kr

206 473 kr

6 301–6 600

63 550 kr

106 021 kr

165 329 kr

216 220 kr

* Intervallen 1–25, 26–50 samt 51–100 musiktimmar/kalenderår gäller endast för närradioföreningar som har egna Licensavtal med Stim. Där flera föreningar tillsammans har Licensavtal med Stim (”ortsavtal”) är det lägsta intervallet 1–100 musiktimmar. Licenstagaren ska betala avgiften enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal. Av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal framgår också om Licenstagaren ska betala i förskott eller efterskott. Om Licenstagaren ska betala i efterskott finns särskilda regler om Redovisning i Allmänna villkor.

2020

Priser 2020

Musiktimmar per kalenderår

Max 20 000 möjliga lyssnare

20 001–75 000 möjliga lyssnare

75 001–150 000 möjliga lyssnare

Fler än 150 000 möjliga lyssnare

1–25*

1 638 kr

1 684 kr

2 551 kr

2 958 kr

26–50*

2 803 kr

3 214 kr

3 843 kr

4 375 kr

51–100*

5 039 kr

5 668 kr

6 423 kr

7 180 kr

1–100

5 039 kr

5 668 kr

6 423 kr

7 180 kr

101–200

5 918 kr

7 241 kr

8 941 kr

10 390 kr

201–300

6 862 kr

8 816 kr

11 398 kr

13 726 kr

301–600

8 627 kr

11 963 kr

16 373 kr

20 275 kr

601–900

11 460 kr

16 622 kr

23 800 kr

29 971 kr

901–1 200

14 167 kr

21 344 kr

31 168 kr

39 793 kr

1 201–1 500

16 874 kr

26 066 kr

38 659 kr

49 553 kr

1 501–1 800

19 644 kr

30 664 kr

46 152 kr

59 311 kr

1 801–2 100

22 354 kr

35 385 kr

53 204 kr

69 134 kr

2 101–2 400

25 121 kr

40 107 kr

61 013 kr

78 957 kr

2 401–2 700

27 829 kr

44 783 kr

68 441 kr

88 717 kr

2 701–3 000

30 536 kr

49 490 kr

75 871 kr

98 476 kr

3 001–3 300

33 308 kr

54 213 kr

83 303 kr

108 235 kr

3 301–3 600

36 080 kr

58 871 kr

90 732 kr

118 059 kr

3 601–3 900

38 849 kr

63 593 kr

98 161 kr

127 817 kr

3 901–4 200

41 556 kr

68 316 kr

105 592 kr

137 640 kr

4 201–4 500

44 263 kr

72 975 kr

113 018 kr

147 399 kr

4 501–4 800

47 034 kr

77 634 kr

120 448 kr

157 158 kr

4 801–5 100

49 740 kr

82 356 kr

127 817 kr

166 982 kr

5 101–5 400

52 448 kr

87 017 kr

135 309 kr

176 739 kr

5 401–5 700

55 221 kr

91 740 kr

142 741 kr

186 565 kr

5 701–6 100

57 927 kr

96 461 kr

150 169 kr

196 323 kr

6 001–6 300

60 006 kr

100 806 kr

157 095 kr

205 390 kr

6 301–6 600

63 217 kr

105 465 kr

164 462 kr

215 086 kr

 

 

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.