Priser och särskilda villkor för musik i närradio

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i närradio.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för närradioföreningar

För överföring till allmänheten av Musik för i närradio betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Priser 2020

Musiktimmar per kalenderår

Max 20 000 möjliga lyssnare

20 001–75 000 möjliga lyssnare

75 001–150 000 möjliga lyssnare

Fler än 150 000 möjliga lyssnare

1–25*

1 638 kr

1 684 kr

2 551 kr

2 958 kr

26–50*

2 803 kr

3 214 kr

3 843 kr

4 375 kr

51–100*

5 039 kr

5 668 kr

6 423 kr

7 180 kr

1–100

5 039 kr

5 668 kr

6 423 kr

7 180 kr

101–200

5 918 kr

7 241 kr

8 941 kr

10 390 kr

201–300

6 862 kr

8 816 kr

11 398 kr

13 726 kr

301–600

8 627 kr

11 963 kr

16 373 kr

20 275 kr

601–900

11 460 kr

16 622 kr

23 800 kr

29 971 kr

901–1 200

14 167 kr

21 344 kr

31 168 kr

39 793 kr

1 201–1 500

16 874 kr

26 066 kr

38 659 kr

49 553 kr

1 501–1 800

19 644 kr

30 664 kr

46 152 kr

59 311 kr

1 801–2 100

22 354 kr

35 385 kr

53 204 kr

69 134 kr

2 101–2 400

25 121 kr

40 107 kr

61 013 kr

78 957 kr

2 401–2 700

27 829 kr

44 783 kr

68 441 kr

88 717 kr

2 701–3 000

30 536 kr

49 490 kr

75 871 kr

98 476 kr

3 001–3 300

33 308 kr

54 213 kr

83 303 kr

108 235 kr

3 301–3 600

36 080 kr

58 871 kr

90 732 kr

118 059 kr

3 601–3 900

38 849 kr

63 593 kr

98 161 kr

127 817 kr

3 901–4 200

41 556 kr

68 316 kr

105 592 kr

137 640 kr

4 201–4 500

44 263 kr

72 975 kr

113 018 kr

147 399 kr

4 501–4 800

47 034 kr

77 634 kr

120 448 kr

157 158 kr

4 801–5 100

49 740 kr

82 356 kr

127 817 kr

166 982 kr

5 101–5 400

52 448 kr

87 017 kr

135 309 kr

176 739 kr

5 401–5 700

55 221 kr

91 740 kr

142 741 kr

186 565 kr

5 701–6 100

57 927 kr

96 461 kr

150 169 kr

196 323 kr

6 001–6 300

60 006 kr

100 806 kr

157 095 kr

205 390 kr

6 301–6 600

63 217 kr

105 465 kr

164 462 kr

215 086 kr

 

Priser 2019

Musiktimmar per kalenderår

Max 20 000 möjliga lyssnare

20 001–75 000 möjliga lyssnare

75 001–150 000 möjliga lyssnare

Fler än 150 000 möjliga lyssnare

1–25*

1611 kr

1657 kr

2509 kr

2910 kr

26–50*

2757 kr

3162 kr

3780 kr

4304 kr

51–100*

4957 kr

5576 kr

6318 kr

7063 kr

101–200

5822 kr

7123 kr

8795 kr

10221 kr

201–300

6750 kr

8672 kr

11 212 kr

13 502 kr

301–600

8486 kr

11 768 kr

16 106 kr

19 945 kr

601–900

11 273 kr

16 351 kr

23 412 kr

29 483 kr

901–1 200

13 936 kr

20 996 kr

30 660 kr

39 145 kr

1 201–1 500

16 599 kr

25 641 kr

38 029 kr

48 746 kr

1 501–1 800

19 324 kr

30 164 kr

45 400 kr

58 345 kr

1 801–2 100

21 990 kr

34 809 kr

52 337 kr

68 008 kr

2 101–2 400

24 712 kr

39 454 kr

60 019 kr

77 671 kr

2 401–2 700

27 376 kr

44 053 kr

67 326 kr

87 272 kr

2 701–3 000

30 039 kr

48 684 kr

74 635 kr

96 872 kr

3 001–3 300

32 765 kr

53 330 kr

81 946 kr

106 472 kr

3 301–3 600

35 492 kr

57 912 kr

89 254 kr

116 136 kr

3 601–3 900

38 216 kr

62 557 kr

96 562 kr

125 735 kr

3 901–4 200

40 879 kr

67 203 kr

103 872 kr

135 398 kr

4 201–4 500

43 542 kr

71 786 kr

111 177 kr

144 998 kr

4 501–4 800

46 268 kr

76 369 kr

118 486 kr

154 598 kr

4 801–5 100

48 930 kr

81 014 kr

125 735 kr

164 262 kr

5 101–5 400

51 594 kr

85 599 kr

133 105 kr

173 860 kr

5 401–5 700

54 321 kr

90 246 kr

140 416 kr

183 526 kr

5 701–6 100

56 983 kr

94 890 kr

147 723 kr

193 125 kr

6 001–6 300

59 028 kr

99 164 kr

154 536 kr

202 044 kr

6 301–6 600

62 187 kr

103 747 kr

161 783 kr

211 582 kr

* Intervallen 1–25, 26–50 samt 51–100 musiktimmar/kalenderår gäller endast för närradioföreningar som har egna Licensavtal med Stim. Där flera föreningar tillsammans har Licensavtal med Stim (”ortsavtal”) är det lägsta intervallet 1–100 musiktimmar.

Licenstagaren ska betala avgiften enligt det intervall som framgår av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal. Av Licensbekräftelse eller Särskilt avtal framgår också om Licenstagaren ska betala i förskott eller efterskott. Om Licenstagaren ska betala i efterskott finns särskilda regler om Redovisning i Allmänna villkor.

Priser 2018

Musiktimmar per kalenderår

Antal möjliga lyssnare

 

Max 20 000

20 001–75 000

75 001–150 000

Fler än 150 000

1–25*

1 579 kr

1 624 kr

2 459 kr

2 852 kr

26–50*

2 702 kr

3 098 kr

3 704 kr

4 218 kr

51–100*

4 857 kr

5 464 kr

6 191  kr

6 921 kr

1–100

4 857 kr

5 464 kr

6 191 kr

6 921 kr

101–200

5 705 kr

6 980 kr

8 618 kr

10 016 kr

201–300

6 614 kr

8 498 kr

10 987 kr

13 231 kr

301–600

8 316 kr

11 532 kr

15 782 kr

19 544 kr

601–900

11 047 kr

16 023 kr

22 942 kr

28 891 kr

901–1 200

13 656 kr

20 574 kr

30 044 kr

38 359 kr

1 201–1 500

16 266 kr

25 126 kr

37 265 kr

47 767 kr

1 501–1 800

18 936 kr

29 558 kr

44 488 kr

57 173 kr

1 801–2 100

21 548 kr

34 110 kr

51 286 kr

66 642 kr

2 101–2 400

24 216 kr

38 661 kr

58 813 kr

76 111 kr

2 401–2 700

26 826 kr

43 168 kr

65 974 kr

85 519 kr

2 701–3 000

29 436 kr

47 706 kr

73 136 kr

94 926 kr

3 001–3 300

32 107 kr

52 259 kr

80 300 kr

104 333 kr

3 301–3 600

34 779 kr

56 749 kr

87 461 kr

113 803 kr

3 601–3 900

37 448 kr

61 300 kr

94 622 kr

123 209 kr

3 901–4 200

40 058 kr

65 853 kr

101 785 kr

132 678 kr

4 201–4 500

42 667 kr

70 344 kr

108 944 kr

142 085 kr

4 501–4 800

45 339 kr

74 835 kr

116 106 kr

151 492 kr

4 801–5 100

47 947 kr

79 387 kr

123 209 kr

160 962 kr

5 101–5 400

50 558 kr

83 879 kr

130 431 kr

170 367 kr

5 401–5 700

53 230 kr

88 433 kr

137 595 kr

179 839 kr

5 701–6 100

55 838 kr

92 984 kr

144 756 kr

189 245 kr

6 001–6 300

57 842 kr

97 172 kr

151 432 kr

197 985 kr

6 301–6 600

60 938 kr

101 663 kr

158 533 kr

207 332 kr

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.