Årsstämman 2019

Medlemsstämman är din möjlighet att påverka i Stim. På stämman deltar du i beslut bland annat om vilka som ska sitta i Stims styrelse, i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, och i Stims valberedning. Du får också ta ställning till de motioner som lämnats in till Stim för behandling av stämman.

Tid och plats

Stims årsstämma för 2019 ägde rum torsdagen den 23 maj på Musikaliska i Stockholm. Här kan du läsa mer om hur den gick samt ta del av årsredovisning och insynsrapport.

Kallelsen

Kallelsen till stämman skickades i början av maj ut via epost till de som är anslutna med rösträtt. I samband med det gjordes stämmohandlingar tillgängliga.

Distansdeltagande

För de medlemmar med rösträtt som inte har möjlighet att närvara på plats kommer möjlighet beredas att vara med via länk. Detta meddelades till Stim senast torsdag 9 maj

Motioner

Motionstiden löpte fram till den 4/4 och är nu stängd.

Förslag till styrelse, valberedning och NäMMU

Under stämman presenterades valberedningens förslag till beslut om ledamöter och suppleanter till Stims styrelse och Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU), ledamöter till Stims valberedning samt föreningsrevisor och revisorssuppleant. Dessa presenteras här.

Läs även: 

Särskild information för dig som är medlem i Stim.

Är du osäker på skillnaden mellan att vara medlen och ansluten?

Bli medlem med rösträtt i Stim!