Stims stämma

​Vill du vara med och besluta om frågor som rör dig och andra musikskapare? Varje år håller Stims medlemmar en årsstämma där riktiningen för organisationen stakas ut.

Stims medlemsstämma, som sker en gång per år, beslutar om Stims verksamhet, utveckling och inriktning. Som medlem med rösträtt kan du delta och rösta.

På stämman deltar du i beslut bland annat om vilka som ska sitta i Stims styrelse, i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt (NäMMU), och i Stims valberedning.

Valberedningens senaste förslag till styrelse, NäMMU och valberedning kan du läsa här.

Är du medlem och vill skriva en motion? Sista dagen att skicka in motioner till 2022 års stämma är 12 april. Så skriver du motion.

Vilka deltar på stämman?

Av Stims nästan 100 000 anslutna är det bara drygt 1000 personer som är medlemmar med rösträtt. De har alla rätt att delta, och rösta, på stämman.

Inte medlem? Kolla om du lever upp till medlemskraven här. Du kan också läsa mer om fördelarna med medlemskap i Stim.
 

Nästa stämma sker den 31 maj 2022.

Här kan du läsa om Stims senaste stämmor:

Stämma 2019

Stämma 2020

Stämma 2021