Stims stämma

​Vill du vara med och besluta om frågor som rör dig och andra musikskapare? Som medlem kan du delta och rösta på Stims medlemsstämmor.

Stims genomförde 2020 års årsstämma den 26/5 i Stockholm. På grund av den senaste tidens spridning av Covid-19 och förbudet mot sammankomster vars deltagarantal överskrider 50 personer valde vi att hålla stämman främst via distans. Vår rapport från stämman kan du läsa här.

På stämman deltar du i beslut bland annat om vilka som ska sitta i Stims styrelse, i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, och i Stims valberedning.

Valberedningens förslag till Styrelse, NäMMU (Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt) samt till valberedning kan du läsa här. 

Sista dagen att skicka in motioner till 2020 års stämma var den 7 april.

Här kan du läsa mer om hur du blir medlem med rösträtt i Stim.

Senaste stämman

2020 års stämma ägde rum den 26/5. Rapport från den finns här.