Stims historia

Milstolpar i historien som varit viktiga för Stim.

2021 Stims startar dotterbolaget Cora Music, en världsunik tjänst som underlättar för videokreatörer att välja rätt musik till sina videor från en utvald repertoar av upphovsrättsskyddad musik.
2021 Karsten Dyhrberg Nielsen avgår efter sju år som vd för Stim. Casper Bjørner tillträder som ny vd.
2020 Pandemin lamslår stora delar av musikbranschen. Stim möter krisen genom bl.a. rekordmånga extrastipendier till musikskapare och möjlighet till förskottsbetalning.
2019

Stim Music Room, en 200 kvadratmeter stor arbetsplats i Stimhuset med scen, studior och öppna arbetsytor, invigs. Studiorna är gratis att använda för alla Stimanslutna och är fullbokade från start.

2019 Europaparlamentet röstade igenom det nya upphovsrättsdirektivet, ett historiskt viktigt beslut för kulturskapare och en stor seger för Stim som jobbat hårt för en modern lagstiftning.
2017 Carina Brorman väljs till ny styrelseordförande.

2015

Stim och de brittiska och tyska motsvarigheterna, PRS for Music och GEMA, undertecknar avtal som möjliggör lanseringen av ett samägt licenseringsbolag. GEMA blir även ny delägare i dotterbolaget ICE som tidigare ägts gemensamt av Stim och PRS for Music. 

2014

Karsten Dyhrberg Nielsen tillträder som ny vd.

2012 Stim flyttar från Gärdet till Hornsgatan på Södermalm i Stockholm.
2012 Kjell-Åke Hamrén efterträder Gunnar Petri som ordförande i Stims styrelse. 
2010 Driftssättningen av ICE påbörjas med verkdokumentationssystemet successivt från och med 11 januari.
2009 Svensk Musik, Swedish Music Information Centre, avskiljs från Stim och bildar ett av Stim helägt bolag 1 juli.
2007 ICE, International Copyright Enterprise, bildas som ett bolag gemensamt ägt av Stim och den brittiska motsvarigheten PRS for Music. ICE ska hantera datavolymerna som verkdokumentationen, musikrapporteringen och avräkningen kräver.
2006

Stims resultat passerar för första gången 1 miljard kronor.

Intäkter från utlandet har aldrig varit högre. Cirka en tredjedel av resultatet är intäkter från utlandet, en tredjedel mekaniska intäkter och en tredjedel framförandeintäkter i Sverige. 

2005 Upphovsrättslagen revideras baserat på ett EU-direktiv
2003

Stims stadgar ändras. Ändringen innebär att staten inte längre utser några ledamöter i Stims styrelse, något som gällt sedan 1943.

Kenth Muldin tillträder som ny vd och Gunnar Petri som ny styrelseordförande.

2002 För första gången i Stims historia minskar de mekaniska intäkterna på grund av att skivförsäljningen avtar.
1997

Stim börjar ge service via internet.

Sverige kliver upp som tredje största musikexportnation.

1996

Skyddstiden för bland annat musikaliska och litterära verk förlängs från 50 till 70 år efter upphovsmannens död. Som en följd av detta blev vissa upphovsmän som varit "fria" nu åter skyddade.

En internationell standard för numrering av musikverk tas i bruk. ISWC (International Standard Work Code) används av cirka 100 "Stimorganisationer" runt om i världen. ABBAs Dancing Queen får verknummer 1 i det nya systemet.

1995 Sverige blir medlem i EU.
1994 Handelsavtalet GATT undertecknas. Det inkluderar även regler om upphovsrätt som handelsvara TRIPS.
1993

Sverige får skärpt konkurrenslagstiftning.

Sverige får kommersiell radio.

1992

Gunnar Petri tillträder som ordförande i Cisacs verkställande organ.

Internet utvecklas hastigt.

1991

Stim engagerar sig i EU-samarbetet.

TV4 startar kommersiell marksänd tv.

1989 USA tillträder Bernkonventionen.
1988 Gunnar Petri tillträder som ny vd för Stim.
1987 Sverige får kommersiell tv i och med starten av TV3.
1984 Radio och tv börjar sändas via satellit och kabel i Sverige.
1982 Håkan Gezelius tillträder som ny vd för Stim.
1979

Närradions försökssändningar inleds.

Internationellt arbetar man hårt för att med olika medel söka hindra piratverksamheten, men den fortsätter ändå att utgöra ett allt större problem. 1980 döms för första gången i Sverige en person till fängelse för brott mot upphovsrättslagen. Han hade framställt över 16 000 illegala skivor och dömdes till 4 månaders fängelse och dessutom cirka
100 000 kronor i skadestånd.

1977 Lokalradion börjar sändas från 24 stationer i Sverige.
1973

Stim 50 år.

Hans Nordmark tillträder som ny vd för Stim.

1969 Ny tv-kanal: TV2
1968 Stims resultat passerar 20 miljoner kronor. För första gången innehåller resultatet inte bara framförandeintäkter utan också mekaniska intäkter.
1964 Stims resultat passerar 10 miljoner kronor.
1962 Ny musikkanal: P3
1960 Ny upphovsrättslag. Skyddstiden förlängs från 30 till 50 år (efter upphovsmannens död). Närstående rättigheter  (Ifpi/Sami) introduceras i upphovsrättslagen
1955 Reguljära tv-sändningar i Sverige. Radions P2 startar.
1948 Stim 25 år.
1946

Skyddstiden förlängs genom "Lex Sjögren" - en motsvarighet inom musikens område till den inom litteraturen något tidigare "Lex Strindberg". Skyddstiden för de musikaliska verken, liksom för de litterära, utsträcktes med fem år till 35 år efter upphovsmannens död.

1945 Sven Wilson, före detta journalist på Radiotjänst, tillträder som ny vd för Stim.
1944

Staten tillsätter enligt Stims önskemål för första gången ordförande och två ledamöter. Den förste statlige ordföranden blir generaldirektören för Patentverket Nils Löwbeer.

Omorganisationen av Stim innebar bland annat att populärmusikens intressen fick fastare representation i styrelsen. Sedan dess har under årens lopp en balans mellan olika musikgenrer utvecklats.

1943 NCB – Nordisk Copyright Bureau – blir Nordens inkasserings- och fördelningscentral för mekaniska ersättningar.
1927 Även musik till sällskapsdans får skydd.
1925 Radiotjänst startar reguljära sändningar.
1924 Kurt Atterberg efterträder Natanael Berg som ordförande.
1923

Stim bildas med Natanael Berg som förste ordförande. Till en början var förhållandena mycket blygsamma - Stim disponerade ett rum i Natanael Bergs bostad och förfogade över en mycket knapp kassa. Alla arbetade till en början utan ersättning. Man hade också att strida mot ett stort motstånd mot musikens upphovsrätt, i synnerhet från restauranghåll och från biografer.

"Rundgnisten", som liksom Stim startades 1923, döptes 1925 om till Radiotjänst, numera Sveriges Radio, och har alltsedan dess utgjort en av Stims viktigaste avtalspartners.

Stims resultat första verksamhetsåret slutade på 15 000 kr.

1919 Sverige får sin första egentliga upphovsrättslag med en skyddstid på 30 år efter upphovsmannens död. Undantaget är musik för sällskapsdans.
1904 Sverige ansluter sig till Bernkonventionen.
1886 Bernkonventionen kommer till. Utländsk och inhemsk upphovsrätt ska behandlas lika.
1851 Det första egentliga upphovsrättssällskapet bildas i Frankrike.
1791 Den första upphovsrättslagstiftningen tillkommer i Frankrike efter revolutionen (1791-1793).