Så styrs Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en medlemsorganisation utan vinstintresse för musikskapare och musikförlag.

För våra anslutna rättighetshavares räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse med över 90 000 anslutna låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförläggare (cirka 3000) världen över.

Stadgar

Föreningsdemokratin är viktig för Stim. För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du enligt Stims stadgar vara medlem.

Vd

Stims vd är sedan 2014 Karsten Dyhrberg Nielsen.

Övriga ledande befattningar

CFO – Jan-Christer Stoppel

COO – Mattias Wallman

General Counsel – Lisa Stålspets

Director Human Resources – Theres Annerstedt

Director of Members & Market – Peter Lindström

Director of Communications – Eleonor Otterdahl

Styrelsen

Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST – Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer två arbetstagarrepresentanter. Styrelsens ordförande är oberoende.

Ta gärna del av instruktioner och formulär för hur nominering till styrelse, valberedning och NäMMU går till. Valberedningen når du på valberedningen@stim.se.

Stims styrelse – ordinarie ledamöter
Carina Brorman

Ordförande, AU-ordförande, oberoende representant

Martin Jonsson Tibblin

FSTs representant, AU-ledamot, 1:e vice ordförande

Alfons Karabuda SKAPs representant, AU-ledamot
Kerstin Mangert

Musikförläggarnas representant, 2:e vice ordförande

Dror Feiler FSTs representant
Douglas Carr SKAPs representant
Anette Hökengren Musikförläggarnas representant
Linda Portnoff Oberoende representant
Hans Fahlin Oberoende representant
Stims styrelse - 1:e suppleant
Jenny Hettne FSTs representant
Anders Wollbeck SKAPs representant
Lars Karlsson Musikförläggarnas representant
Eric Sjöström Oberoende representant
Stims – 2:e suppleant
Johan Blixt FSTs representant
Alexandra Nilsson SKAPs representant
Filiz Erat Edhlund Musikförläggarnas representant
Åsa Otterlund Oberoende representant
Stims styrelse – arbetstagarrepresentanter
Eva Botmar Ordinarie. AU-ledamot
Susan Roberts Ordinarie.
Viktor Sellgren Suppleant
Mikael Alenmark Suppleant

 

Revisorer
Håkan Reising (KPMG)
Hans Gefors, förtroendevald revisor
Ragnar Grippe, suppleant till förtroendevald revisor

Valberedning

Valberedningen är föreningsstämmans organ som lämnar förslag till tillsättning av styrelse, NäMMU, valberedning och revisorer, samt förslag till arvoden i styrelse, kommittéer och dotterbolagsstyrelser. Valberedningens förslag skickas ut till alla medlemmar med rösträtt inför ordinarie medlemsstämma.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att nominera till styrelsen, NäMMU och valberedningen.

Valberedning Nominerad av:
Erik Peters, ordförande FST
Monica Törnell oberoende
Fredrika Hörlin oberoende
Thomas Lindahl SKAP
Rebecca Edwards Musikförläggarna

Övriga bolag, stiftelser och nämnder

Paraplyorganisationer som Stim samarbetar med

  • BIEM är en förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.
  • CISAC är Utföranderättssällskapens samarbetsorgan
  • GESAC representerar europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst.
  • WIPO är ett FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.