Så styrs Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en medlemsorganisation utan vinstintresse för musikskapare och musikförlag.

För våra anslutna rättighetshavares räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse med över 100 000 anslutna låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförläggare (cirka 3000) världen över.

Stadgar

Föreningsdemokratin är viktig för Stim. För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du enligt Stims stadgar vara medlem.

Vd

Stims vd är Casper Bjørner.

Övriga ledande befattningar

CFO – Jan-Christer Stoppel

CMCO – Anna Furuberg

General Counsel – Lina Heyman

Director Human Resources – Theres Annerstedt

Director of Members & Market – Peter Lindström

Chef IT/Tech – Jenny Möllberg

Chef Operations – Claudia Salazar


 

Styrelsen

Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST – Föreningen Svenska Tonsättare, Skap – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer två arbetstagarrepresentanter. Styrelsens ordförande är oberoende.

Ta gärna del av instruktioner och formulär för hur nominering till styrelse, valberedning och NäMMU går till. Valberedningen når du på [email protected].

Stims styrelse – ordinarie ledamöter (val sker årligen)
Carina Brorman

Ordförande, AU-ordförande, oberoende representant

(mandat t.o.m.  2025)
Martin Jonsson Tibblin

1:a vice ordförande, AU-ledamot, representerar FST

(t.o.m. 2025)
Kerstin Mangert 2:e vice ordförande, AU-ledamot, representerar Musikförläggarna (t.o.m. 2024)
Alfons Karabuda

AU-ledamot, representerar Skap

(t.o.m. 2025)
Johan Blixt

FST:s representant

(t.o.m. 2024)
Ylva Fred FST:s representant (t.o.m. 2024)
Ayesha Quraishi Skaps representant (t.o.m. 2024)
Anders Wollbeck Skaps representant (t.o.m. 2024)
Filiz Erat Edhlund Musikförläggarnas representant (t.o.m. 2024)
Lars Karlsson Musikförläggarnas representant (t.o.m. 2025)
Eric Sjöström Oberoende (t.o.m. 2024)
Hans Fahlin Oberoende (t.o.m. 2025)
Linda Portnoff Oberoende (t.o.m. 2024)
Stims styrelse – arbetstagarrepresentanter (utses årligen)
Eva Botmar
Susan Roberts
Stefan Bergström (Suppleant)
Mikael Alenmark (Suppleant)

 

Revisorer (val sker årligen)
Håkan Reising (KPMG)
Ragnar Grippe, förtroendevald revisor
Hans Gefors, suppleant till förtroendevald revisor
 

Valberedning

Valberedningen är föreningsstämmans organ som lämnar förslag till tillsättning av styrelse, NäMMU, valberedning och revisorer, samt förslag till arvoden i styrelse, kommittéer och dotterbolagsstyrelser. Valberedningens förslag skickas ut till alla medlemmar med rösträtt inför ordinarie medlemsstämma. Val av ledamöter sker årligen.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att nominera till styrelsen, NäMMU och valberedningen.

Valberedning Nominerad av:
Erik Peters, ordförande FST
Martin Q Larsson oberoende
Jan Sandred oberoende
Elise Einarsdotter Skap
Rebecca Edwards Musikförläggarna

Övriga bolag, stiftelser och nämnder

Paraplyorganisationer som Stim samarbetar med

  • BIEM är en förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.
  • CISAC är Utföranderättssällskapens samarbetsorgan
  • GESAC representerar europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst.
  • WIPO är ett FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.