Så styrs Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en medlemsorganisation utan vinstintresse för musikskapare och musikförlag.

För våra anslutna rättighetshavares räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom samarbete med motsvarande verksamheter i andra länder hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren. Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse med över 90 000 anslutna låtskrivare, kompositörer, textförfattare och musikförläggare (cirka 3000) världen över.

Stadgar

Föreningsdemokratin är viktig för Stim. För att få rösträtt i den ekonomiska föreningen måste du enligt Stims stadgar vara medlem.

Vd

Stims vd är tills vidare Peter Lindström

Övriga ledande befattningar

CFO – Jan-Christer Stoppel

COO – Interimlösning för närvarande, rekrytering pågår

General Counsel – Lisa Stålspets

Director Human Resources – Theres Annerstedt

Director of Members & Market – Peter Lindström

Director of Communications – Eleonor Otterdahl

Styrelsen

Stims styrelse ska på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Därför är den sammansatt dels av ledamöter som är aktivt verksamma i medlemmarnas intresseorganisationer FST – Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, dels av oberoende ledamöter som på olika sätt bidrar med kompetenser från näringslivet och kulturlivet. Därtill kommer två arbetstagarrepresentanter. Styrelsens ordförande är oberoende.

Ta gärna del av instruktioner och formulär för hur nominering till styrelse, valberedning och NäMMU går till. Valberedningen når du på valberedningen@stim.se.

Stims styrelse – ordinarie ledamöter (mandat t.o.m. inom parantes)
Carina Brorman

Ordförande, AU-ordförande, oberoende representant (2023)

Martin Jonsson Tibblin

FSTs representant, AU-ledamot, 1:e vice ordförande (2023)

Alfons Karabuda SKAPs representant, AU-ledamot (2023)
Kerstin Mangert

Musikförläggarnas representant, 2:e vice ordförande (2022)

Dror Feiler FSTs representant (2022)
Douglas Carr SKAPs representant (2022)
Anette Hökengren Musikförläggarnas representant (2023)
Linda Portnoff Oberoende representant (2022)
Hans Fahlin Oberoende representant (2023)
Stims styrelse – 1:e suppleant
Johan Blixt FSTs representant (2023)
Anders Wollbeck SKAPs representant (2023)
Lars Karlsson Musikförläggarnas representant (2023)
Eric Sjöström Oberoende representant (2022)
Stims – 2:e suppleant
Ylva Fred FSTs representant (2022)
Alexandra Nilsson SKAPs representant (2022)
Filiz Erat Edhlund Musikförläggarnas representant (2022)
Åsa Otterlund Oberoende representant (2023)
Stims styrelse – arbetstagarrepresentanter
Eva Botmar Ordinarie, AU-ledamot (2021)
Susan Roberts Ordinarie (2021)
Viktor Sellgren Suppleant (2021)
Mikael Alenmark Suppleant (2021)

 

Revisorer (val sker årligen)
Håkan Reising (KPMG)
Ragnar Grippe, förtroendevald revisor
Hans Gefors, suppleant till förtroendevald revisor
 

Valberedning

Valberedningen är föreningsstämmans organ som lämnar förslag till tillsättning av styrelse, NäMMU, valberedning och revisorer, samt förslag till arvoden i styrelse, kommittéer och dotterbolagsstyrelser. Valberedningens förslag skickas ut till alla medlemmar med rösträtt inför ordinarie medlemsstämma. Val av ledamöter sker årligen.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att nominera till styrelsen, NäMMU och valberedningen.

Valberedning Nominerad av:
Erik Peters, ordförande FST
Elisabeth Kreivi oberoende
Jan Sandred oberoende
Elise Einarsdotter SKAP
Rebecca Edwards Musikförläggarna

Övriga bolag, stiftelser och nämnder

Paraplyorganisationer som Stim samarbetar med

  • BIEM är en förhandlingsorganisation för inspelningsrättigheter.
  • CISAC är Utföranderättssällskapens samarbetsorgan
  • GESAC representerar europeiska upphovspersoner inom bland annat musik, litteratur och bildkonst.
  • WIPO är ett FN-organ som har upphovsrätt som specialitet.