Stim – en medlemsorganisation utan vinstintresse

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en medlemsorganisation med nära 100 000 anslutna musikskapare och musikförlag. Sedan 1923 har vi arbetat för en stark upphovsrätt och för att de vi representerar ska få betalt när deras musik används.

Stims grundidé

Vi arbetar för att våra anslutna musikskapare ska få bästa möjliga ersättning för sin musik, oavsett var den spelas. Pengarna får vi in från våra kunder genom att de betalar för en musiklicens – en licens som ger dem tillgång till en fantastisk repertoar från hela världen. Musik som väcker känslor, skapar samhörighet och identitet. Musiken tillför värde och stärker våra kunders verksamhet.

Här kan du läsa mer om Stims uppdrag och hur det går till när pengar som vi samlar in hamnar där de ska.

Vem kan gå med i Stim?

Alla som skrivit en låt som spelats offentligt eller blivit utgiven kan ansluta sig till Stim. Om du skrivit kontrakt med ett musikförlag, men din musik ännu inte spelats offentligt, kan du också ansluta dig till Stim.

Hur skaffar man en licens och vad kostar det?

Med Stims musiklicens kan du skapa unika och inspirerande upplevelser. I vår webshop får du tillgång till all världens musik på bara ett par klick. Hur mycket det kostar för just din verksamhet beror hur mycket musik du använder och hur många som tar del av den musiken som spelas. Läs mer om skaffa licens här.

Hur styrs Stim?

Stim är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation för musikskapare och musikförlag. Verksamheten styrs av en styrelse bestående av representanter från de de olika kategorier av rättighetshavare som Stim företräder, det vill säga ledamöter som är aktivt verksamma i FST  Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare, eller Musikförläggarna, samt oberoende ledamöter. Styrelsens ordförande är oberoende. 

Läs gärna mer om Stims styrning och struktur – bland annat hur styrelsen är sammansatt, samt Stims stadgar. Stim ger årligen ut en årsredovisning som finns tillgänglig för läsning på webben.

Stim främjar mångfald och återväxt i svensk musik

En central del av vår verksamhet är att främja musikalisk mångfald och möjliggöra återväxt i svensk musik, bland annat genom stipendier, stöd till musikprojekt och finansiering av aktiviteter som främjar upphovsrätten. Det är ett samhällsnyttigt uppdrag, som skiljer oss från andra aktörer på marknaden.