Stims jämställdhetsarbete

Stim arbetar aktivt för ökad jämställdhet i musikbranschen, bland annat genom sitt musikfrämjande uppdrag att stötta återväxt och mångfald i svenskt musikliv. På den här sidan presenterar vi en rad olika konkreta projekt och områden där Stim engagerar sig. 

Via sitt stöd till musikskapare, organisationer och projekt via Nämnden för musikalisk mångfald och upphovsrätt, Stims Promotionnämd och egna stipendier, skapas förutsättningar för ett aktivt jämställdhetsarbete i branschen. 

Musiksverige

Musiksverige är intresseorganisationen som sedan starten 2010 företräder artister, låtskrivare, musiker, managers, producenter, skivbolag samt musikförläggare i Sverige och driver dessa gruppers frågor. Stim är en av grundarna och huvudmännen i Musiksverige och sedan hösten 2017 har Musiksverige som yttalat övergripande mål att verka för en jämställd bransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Uppdraget ses som överordnat all annan verksamhet hos Musiksverige. 

Keychange

Stim är en del av det internationella jämställdhetsinitiativet Keychange, som bland annat uppmuntrar festivaler att arbeta för att uppnå en jämställd musikscen. Över hundra festivaler globalt har redan skrivit på en försäkran om att programlägga jämställt inom fyra år. Syftet med Keychange är att förändra framtidens musikbransch och skapa ett starkt internationellt nätverk av kvinnliga musikskapare, innovatörer och framtida nyckelpersoner för att snabbare driva på denna förändring. Läs mer om Stims samarbete med Keychange.