Nyhet28 maj 2019
På Stims årsstämma 23 maj kunde medlemmarna glädjas åt en stark tillväxt på onlineområdet och fortsatt ökade intäkter för Stim.

Vid Stims årsstämma på Musikaliska i Stockholm kunde medlemmarna konstatera att 2018 blev ännu ett bra år för Stim. Intäkterna för Stim var över 2 miljarder kronor och ökade med 2,2 procent i relation till året innan. Vi ser en stark tillväxt på onlineområdet och från våra internationella systersällskap. Av Stims rättighetsintäkter kommer hela 64 procent från dessa områden.

– Det finns en stark efterfrågan på svensk musik, som håller exceptionellt hög kvalitet. Bland alla svenska musikskapare med stora internationella framgångar under året hittar vi flera i den absoluta världseliten, som exempelvis Max Martin, Tove Lo och Ludwig Göransson, och även inom den samtida konstmusiken har tonsättare som Malin Bång utmärkt sig internationellt, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Skifte i intäkter från traditionella medier till online

Omställningen i konsumtionen av musik fortsätter i snabb takt och Stim behöver kontinuerligt anpassa sig för att möta transformationen på marknaden. Under 2018 minskade intäkterna från de traditionella intäktsområden tv, radio, live, och bakgrund. I dag tappar traditionell tv stadigt sin marknadsandel av mediekonsumtionen i samhället, och ersätts av en rad olika tjänster, och vi ser också effekten av en pressad detaljhandel på området för bakgrundsmusik.  

Den stora framgångssagan under 2018 var istället Video on Demand där Stim fick licenser på plats med de största aktörerna och ökade intäkterna på området med 112 % till 127 miljoner.

Nytt EU-direktiv för upphovsrätt

En av de viktigaste frågorna för musikbranschen under 2018 år har varit EU:s modernisering av upphovsrätten, som efter stor politisk kontrovers slutligen gick musikskaparnas väg. Upphovsrättsdirektivet slår fast att stora digitala plattformar som har till affärsidé att sprida musik och tjäna pengar på det, också ska teckna licens för materialet.

– Stim har arbetat hårt för att direktivet ska bli verklighet. Nu kan vi skapa en sundare digital marknad, där både den kreativa sektorn som skapar innehållet och de stora digitala plattformarna som bygger sin affär på det, kan utvecklas i en konstruktiv balans, säger Karsten Dyhrberg Nielsen, vd på Stim.

Ökad transparens

För andra året i rad kunde stämman också ta del av en insynsrapport. Syftet med insynsrapporten är att ge rättighetshavarna möjlighet att övervaka hur en upphovsrättsorganisation fungerar och skapa jämförbarhet mellan olika organisationer. 

Utöver att stämman valde en ny styrelse tog man också ställning till ett antal motioner. På stämman beslutades bland annat att ge styrelsen i uppdrag att utreda och utvärdera hela förfarandet kring nominering till och val av styrelse och presentera resultatet vid stämman 2020. Det beslutades också att styrelsen ska fortsätta det arbete som redan påbörjats med att sammanställa en policy som bl.a. ger vägledning kring bemötande inom organisationen, både internt och externt. Även detta ska styrelsen redovisa för stämman 2020. Stämman behandlade även motioner kring Stims rapportering- och fördelningsregler.

Vidare fattade stämman beslut om att anta uppdaterade stadgar och fördelningsregler.

Vill du också vara med och påverka? Bli medlem här.