Medlem i Stim

Är du medlem med rösträtt i Stim? Här hittar du information som är särskilt användbar för dig. Informationen uppdateras löpande under året.

Du som är medlem med rösträtt i Stim får delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Läs gärna mer på våra separata sidor om hur du gör för att bli medlem och vad det innebär att vara ansluten till Stim jämfört med att vara medlem med rösträtt i stim.

Aktuellt om Stims medlemsstämma

Stim håller en medlemsstämma varje år. Den senaste ordinarie stämman genomfördes 24 maj 2018 som du kan läsa mer om på vår särskilda sida för årsstämman.
2019 års stämma äger rum den 23 maj. Läs mer om den här.

Kom ihåg att nominera till styrelse, NäMMU och valberedning!

Stim har en valberedning som bereder förslag till tillsättning av ledamöter i Stims styrelse, Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, NäMMU, och Stims valberedning. Du som är medlem kan nominera kandidater med ett särskilt formulär som mejlas till valberedningen senast den 1 januari inför årets ordinarie medlemsstämma. 

De formulär du ska använda, samt instruktioner om hur du nominerar kandidater, hittar du här. Styrelsens nuvvarande sammansättning och uppgifter om mandatperioder finns på sidan om hur Stim är uppbyggt.

Viktiga underlag för dig som medlem