Medlem i Stim

Du som är röstberättigad medlem i Stim hittar här information som är särskilt användbar för dig i din roll som medlem. Informationen uppdateras löpande under året.

Du som är medlem i Stim får delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Läs gärna mer på våra separata sidor om hur du gör för att bli medlem i Stim och vad det innebär att vara ansluten till Stim jämfört med att vara medlem i stim.

Aktuellt om Stims medlemsstämma

Stim håller en medlemsstämma varje år. Den senaste ordinarie stämman genomfördes 24 maj 2018 som du kan läsa mer om på vår särskilda sida för årsstämman.

Kom ihåg att nominera till styrelse, NäMMU och valberedning!

Stim har en valberedning som bereder förslag till tillsättning av ledamöter i Stims styrelse, Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, NäMMU, och Stims valberedning. Du som är medlem kan nominera kandidater med ett särskilt formulär som mejlas till valberedningen senast den 1 januari inför årets ordinarie medlemsstämma. 

De formulär du ska använda, samt instruktioner om hur du nominerar kandidater, hittar du här. Styrelsens nuvvarande sammansättning och uppgifter om mandatperioder finns på sidan om hur Stim är uppbyggt.

Senaste nyheterna för dig som medlem

14 november 2017:
Nominera till styrelsen, NäMMU och valberedningen

19 oktober 2017:
Stim har genomfört en extrastämma

29 september 2017:
Nya och förtydligade allmänna villkor för anslutna och medlemmar

8 september 2017:
Stim har mottagit en begäran om extra stämma

20 juni 2017:
Stims medlemsstämma 2017: De viktigaste förändringarna

2 juni 2017:
Vd kommenterar: Framtidsfokus på Stims medlemsstämma 2017

Viktiga underlag för dig som medlem