Så funkar Stim

Hur gör Stim för att se till att de vars musik har spelats får ersättning? Genom att erbjuda licenser till de som använder musiken!

Vad säger upphovsrättslagen?

Lagen om upphovsrätt ger den som exempelvis skrivit en låt äganderätt till verket. Låtskrivaren har rätt att själv bestämma om och ge tillstånd till offentlig spelning, inspelning, mångfaldigande eller annan spridning av låten. Det är en ekonomisk rätt och hen har rätt till en ekonomisk ersättning.

Att ansluta sig till Stim och registrera sina verk

Genom att ansluta sig till Stim har den som skapat musiken och hens musikförlag gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter enligt lagen om upphovsrätt.

Den anslutna musikskaparen anmäler sina låtar eller verk till Stim. De registreras i vårt verkregister, där det också läggs in uppgifter om vilka som äger andelar i verket. I verkregistret registreras också information om utländska låtar och verk. 

Hur får Stim in pengar?

Stim erbjuder licens, alltså ett tillstånd, till den som använder musik offentligt. Det kan röra sig om t.ex. en affär, en tv-kanal eller en streamingtjänst. Vi samlar in betalningen för den licensen för att sedan betala ut ersättningen till de som äger rättigheterna, alltså upphovspersonerna och deras musikförlag.

Licenskostnaden baseras på fasta prislistor eller på överenskommelser enligt ingångna avtal. Stim har inget eget vinstintresse, men vi eftersträvar att våra anslutna får bästa möjliga ersättning för sin musik.

Hur fördelar Stim pengarna som samlats in?

Stim tar in rapporter om vilken musik som spelats, spelats in eller streamats. Dessa musikrapporter fungerar som underlag för utbetalning till upphovspersonerna och deras musikförlag.

Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifterna om vem som äger rättigheterna till musiken som använts. Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och betalas ut till de som skapat musiken och deras musikförlag samt till motsvarande utländska organisationer som förmedlar pengarna vidare till deras medlemmar.

Internationellt nätverk

Stim ger uppdrag till liknande organisationer i andra länder att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rättigheter i respektive land. Information och ersättning skickas till Stim för vidare utbetalning till de Stimanslutna. På uppdrag av organisationer i andra länder och andra innehavare av rättigheter representerar Stim på samma sätt utländsk musik som framförs i Sverige.