Så funkar Stim

Här får du en beskrivning av hur vägen från musikanvänderns Stimlicens till utbetalning till musikskaparen ser ut.

Till att börja med - vad säger upphovsrättslagen?

Lagen om upphovsrätt ger den som skapat ett musikverk äganderätt till verket. Upphovspersonen har rätt att själv bestämma om och ge tillstånd till offentlig spelning, inspelning, mångfaldigande eller annan spridning av sina musikverk. Det är en ekonomisk rätt och han eller hon har rätt till en ekonomisk ersättning.

Att ansluta sig till Stim som musikskapare och registrera sina verk

Genom att ansluta sig till Stim har upphovspersonen (dvs musikskaparen) och dennas musikförlag gett Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter som de är formulerade i lagen om upphovsrätt.

Den anslutna musikskaparen anmäler sina musikverk till Stim. Verken dokumenteras genom att registreras i vårt verkregister med uppgifter om ägarandelar. I verkregistret registreras också information om utländska musikverk.

Licensiering av musikanvändaren

Stim ger till stånd till, eller licensierar den som använder musik offentligt. Vi inkasserar den ekonomiska ersättningen för att sedan avräkna och betala ut ersättningen till upphovspersonerna och deras musikförlag.

Licensavgiftens storlek baseras på fasta prislistor eller på överenskommelser enligt ingångna avtal.

Musikrapportering, fördelning och utbetalning

Stim tar in rapporter om vilken musik som spelats, spelats in eller laddats ned/streamats. Dessa musikrapporter fungerar som underlag för utbetalning till upphovspersonerna och deras musikförlag.

Informationen i rapporterna kopplas ihop med uppgifterna om vem som äger rättigheterna till musikverken som använts. Pengarna fördelas enligt Stims fördelningsregler och betalas ut till de som skapat musikverken och deras musikförlag samt till motsvarande utländska organisationer för vidarebefordran till deras medlemmar.

Internationellt nätverk

Stim ger uppdrag till motsvarande organisationer i andra länder att bevaka de Stimanslutnas ekonomiska rättigheter i respektive land. Information och ersättning skickas till Stim för vidare utbetalning till de Stimanslutna. På uppdrag av organisationer i andra länder och andra innehavare av rättigheter representerar Stim på samma sätt utländsk musik som framförs i Sverige.

Här hittar du en film och en Stimpresentation för användning i skolor.