Stims uppdrag – ersättning till musikskapare och återväxt i Sveriges musikliv

Stim är en medlemsorganisation utan vinstintresse med uppdrag att se till att våra medlemmar får betalt när deras musik spelas. Det gör vi genom att erbjuda licenser till de som använder musik i sin verksamhet. I Stims uppdrag ingår också att arbeta för musikalisk mångfald och för en stark och modern upphovsrätt.

Stim erbjuder de som använder musik i sin verksamhet ett tillstånd, en musiklicens. Licensen ger kunden rätt att använda musik inom ett visst område, till exempel på en servering, en konsert eller på en webbplats

Utbetalningar

Vi fördelar pengarna som våra kunder betalar för licenserna mellan de upphovspersoner och förlag som äger rättigheterna till musiken. Det här systemet fungerar också internationellt eftersom Stim är en del av ett världsomspännande nätverk av systerorganisationer. Därför kan vi också betala ut pengar till den som fått sin musik spelad utomlands.

En modern upphovsrätt

En del av arbetet med att bevaka våra medlemmars rättigheter handlar om att stå upp för upphovsrätten. Den är själva förutsättningen för att vi ska kunna se till att de som skapar musiken får betalt. Genom en stark och modern upphovsrätt fortsätter musikbranschen att utvecklas, vilket skapar både musikalisk mångfald och ekonomisk tillväxt i Sverige. Tillsammans med våra medlemmar och kunder ger vi förutsättningar för skapande och återväxt i Sveriges musikliv.