Bli medlem med rösträtt

Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag kan bli medlemmar i Stim. Som medlem får man rätt att delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut om Stims verksamhet som berör dig som musikskapare eller musikförlag.

Villkoren för medlemskap framgår av Stims stadgar.

För att ansöka om medlemskap ska du mejla namn, personnummer/organisationsnummer och postadress till rostratt@stim.se. Stim beslutar om din ansökan på nästa styrelsemöte. Vid godkänd ansökan blir du medlem med rösträtt. Som nybliven medlem får du ett välkomstbrev med mer information.

Medlemsinsatsen om 10 kronor dras av från din avräkning.

OBS: För att hinna bli medlem och få vara med på Stims stämma 2019 måste din ansökan vara inskickad senast den 30 april.