Så här blir du medlem med rösträtt

Stimanslutna upphovspersoner och musikförlag kan bli medlemmar i Stim. Som medlem har du rätt att delta och rösta vid Stims föreningsstämmor. Det innebär en möjlighet att aktivt delta i beslut om Stims verksamhet som berör dig som musikskapare eller musikförlag.

Vill du vara med och påverka Stim? Läs om fördelarna med medlemskap här. Villkoren för medlemskap framgår av Stims stadgar.

Bli medlem – så gör du:
För att ansöka om medlemskap ska du mejla namn, personnummer/organisationsnummer och postadress till [email protected]. Stim beslutar om din ansökan på nästa styrelsemöte. Vid godkänd ansökan blir du medlem med rösträtt. Som nybliven medlem får du ett välkomstbrev med mer information.

Medlemsinsatsen om 10 kronor dras av från din kommande avräkning.

Följande kriterier gäller för dig som vill bli medlem i Stim:

OBS: Om du vill bli medlem för att kunna vara med på årsstämman 2022, se till att ansöka om medlemskap innan den 30 april så att vi hinner hantera din ansökan.