Rättighetskategorier

När rättighetshavare väljer omfattning på förvaltningsuppdraget, gäller valet vilka rättighetskategorier man upplåter till Stim för förvaltning. 

På så sätt får rättighetshavarna frihet att bestämma förvaltningsuppdragets omfattning och kan själva fritt välja vilken kollektiv förvaltningsorganisation de vill ska förvalta rättigheterna.

Här listas de sju rättighetskategorier som används inom Stim.

  • Offentligt framförande – Live
  • Offentligt framförande av bakgrundsmusik
  • Överföring till allmänheten via TV (broadcast inkl. simulcast)
  • Överföring till allmänheten via Radio (broadcast inkl. simulcast)
  • Mångfaldigande på fysiska ljudbärare – mekanisering
  • Överföring till allmänheten via internet – interaktiv
  • Överföring till allmänheten via internet – icke-interaktiv