Rättighetskategorier

Stim använder sig av olika rättighetskategorier. Som rättighetshavare kan du själv välja omfattning på förvaltningsuppdraget, det vill säga vilka rättighetskategorier du vill upplåta till Stim för förvaltning. 

På så sätt får rättighetshavare själva frihet att bestämma förvaltningsuppdragets omfattning – och kan då fritt välja vilken kollektiv förvaltningsorganisation man vill ska förvalta rättigheterna.

Här listas de sju rättighetskategorier som används inom Stim.

  • Offentligt framförande – Live
  • Offentligt framförande av bakgrundsmusik
  • Överföring till allmänheten via TV (broadcast inkl. simulcast)
  • Överföring till allmänheten via Radio (broadcast inkl. simulcast)
  • Mångfaldigande på fysiska ljudbärare – mekanisering
  • Överföring till allmänheten via internet – interaktiv
  • Överföring till allmänheten via internet – icke-interaktiv