Gå med i Stim

Är du kompositör, textförfattare, arrangör eller musikförläggare? Stim finns till för dig!  

Alla som har skrivit en låt som spelats offentligt, eller blivit utgiven, kan ansluta sig till Stim. Om du skrivit kontrakt med ett musikförlag kan du också gå med i Stim, även om din musik ännu inte spelats offentligt. Du som skriver musik och text har rätt att få betalt när din musik spelas offentligt i Sverige eller i något annat land, och när den ges ut på cd, dvd eller motsvarande. Även musikförlag kan ansluta till Stim.

Viktig information när du ansluter dig till Stim

Innan du ansluter dig rekommenderar vi att du läser och förstår informationen nedan. Det är viktiga underlag som visar dina rättigheter och även skyldigheter – och vad du kan förvänta dig av Stim.

Jag förstår – jag vill gå med i Stim!

Påverka Stim – bli medlem med rösträtt

En ansluten musikskapare eller ett anslutet musikförlag kan ansöka om medlemskap i Stim. För att kunna bli medlem som musikskapare ska du under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen har fått utbetalningar från Stim med minst 200 kr.

För musikförlag gäller att förlaget under minst tre år i direkt följd föregående ansökan om medlemskap årligen har fått utbetalningar från Stim med minst det belopp som utgör Skatteverkets vid var tid gällande omsättningsgräns för momsregistrering. Som medlem i Stim får du delta vid Stims stämma. Det innebär en möjlighet att aktivt påverka Stims verksamhet och besluta i frågor som är viktiga för dig och andra musikskapare och musikförlag. 

Läs mer och ansök om att bli medlem med rösträtt (se kriterier ovan).

Det finns många fördelar med att vara med i Stim

  • Som ansluten behöver du inte själv se till att du får betalt när din musik spelas offentligt. Stim gör det åt dig – oavsett om du arbetar professionellt med musiken eller om det är mer en hobby. Det ger dig utrymme att satsa på ditt kreativa skapande.
  • Vi är en neutral part som förhandlar och skapar avtal med ditt bästa för ögonen. Med närmare 100 000 anslutna är vi en kraft att räkna med. Vi ser till att pengarna går dit de ska – till musikskaparna.
  • Vi representerar dina rättigheter såväl i Sverige som globalt. Var din musik än spelas ser vi till att du får betalt.
  • Det är gratis att vara ansluten och alla pengar som kommer in går till våra anslutna musikskapare och musikförlag efter att omkostnaderna är betalda. Detta eftersom Stim inte är en vinstdrivande organisation.
  • Stim gör inga avdrag för administrativa kostnader när du får pengar för att din musik spelats i utlandet.
  • Stim arbetar aktivt för en jämställd musikbransch – dels genom vårt musikfrämjande uppdrag men också via stöd till organisationer och särskilda projekt.
  • Vi arbetar för en stark och modern upphovsrätt och för att påverka politiken. Tillsammans ger vi förutsättningar för skapande och återväxt i Sveriges musikliv.

Läs mer om hur Stim fungerar.

Gå med i Stim!