Organisationen Stim

Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättsorganisation för musikskapare och musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter Stim rättigheter till musik och text. Genom sitt internationella nätverk hanterar Stim även rättigheter till den musikaliska världsrepertoaren.

Stim är en ekonomisk förening utan vinstintresse och representerar fler än 80 000 låtskrivare, kompositörer, textförfattare och förläggare världen över.

Stim bildades 1923 och har sedan 2012 sitt säte på Hornsgatan i Stockholm.

Hur funkar Stim?

Här kan du läsa mer om Stims syfte och hur det går till när pengar som vi samlar in hamnar där de ska.

Vem kan gå med i Stim?

Alla som skrivit en låt som spelats offentligt eller blivit utgiven kan gå med i Stim. Om du skrivit kontrakt med ett musikförlag, men din musik ännu inte spelats offentligt, kan du också gå med i Stim.

Hur är Stim uppbyggt?

Stim är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation som består av musikskapare och deras förlag. Verksamheten styrs av en styrelse bestående av representanter från intresseorganisationerna FST  Föreningen Svenska Tonsättare, SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare och Musikförläggarna, samt tre gemensamt utsedda ledamöter (inklusive ordföranden) och en personalföreträdande ledamot.

Läs gärna mer om Stims styrning och struktur - bl a hur styrelsen är sammansatt samt Stims stadgar.

Stim främjar ett musikliv med mångfald

En central del av vår verksamhet är att på olika sätt bidra till ett mångsidigt svenskt kulturliv, bland annat genom stipendier, stöd till musikprojekt och finansiering av aktiviteter som främjar upphovsrätten.