Priser och villkor för musiklicenser 2018

Här kan du läsa Stims priser och villkor för musikanvändning inom olika typer av verksamheter.