Priser och villkor för musik på cirkus

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik på cirkus.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik på cirkus

För offentligt framförande av Musik i cirkusföreställningar betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Musikrapportering av framförd Musik

Licenstagaren ska Musikrapportera enligt vad som framgår av Allmänna villkor.

Övrigt

Om Stim så begär har Licenstagaren skyldighet att göra en Förhandsanmälan. Stim har rätt att göra Besök. För ytterligare information hänvisas till de Allmänna villkoren

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.