Priser och särskilda villkor för musik på bowlingbanor

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik på bowlingbanor.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för bowlingbanor

För offentligt framförande av Musik på och i anslutning till bowlingbanor betalar Licenstagaren enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar evenemang med Livemusik, diskotek, bar-dj eller musik i separat servering. För mer information, se Priser och särskilda villkor för respektive område.

Med separat servering (t.ex. restaurang eller bar) åsyftas servering som inte ligger i omedelbar närhet till bowlingbanorna, exempelvis servering som är avskild från bowlingbanor med vägg, glasruta, våningsplan eller har ett avstånd på mer än 10 meter från bowlingbanorna.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.