Priser och särskilda villkor för musik i danskurs

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik i danskurs.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik i danskurser

För offentligt framförande av Musik för användning vid danskurs betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar musik i omklädningsrum, uppehållsrum, reception, shop eller motsvarande. För mer information, se Priser och särskilda villkor Musik i försäljningslokal.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.