Priser och särskilda villkor för bar, dj, lounge och nattklubb

På den här sidan hittar du Stims priser och villkor för att använda musik på nattklubb (diskotek), lounge och bar-dj.

För innebörd av ord med stor begynnelsebokstav se Allmänna villkor.

Licens för musik för bar, dj, lounge och nattklubb

För offentligt framförande av Musik vid lounge, diskotek, bar-dj, karaoke och musikquiz betalar Licenstagaren avgift till Stim enligt nedan.

Särskilda villkor

Notering avseende Licensens omfattning

Det noteras särskilt att Licensen inte omfattar Livemusik. För mer information, se Priser och särskilda villkor Livemusik.

Stims allmänna villkor

Stims allmänna villkor ska läsas och godkännas när Licenstagaren skaffar licens.